28
Haz 2019
Farkında olmanın önemi

Kontrol odası operatörünün müdahaleleri tesisin başarısında kontrol sisteminden daha önemlidir. Üretim prosesinin tepesinde bulunan operatör, kontrol sistemi ile etkileşimde olduğundan çalışılan toplam zamanın artmasına, kalitenin iyi olmasına...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Sanal Gerçeklik ile Robot Programlama

Yakın çevrenin farkında olmak insan duyularının algıladığı verilere bağlıdır. Veriler birleştirilip önceden oluşturulmuş dünya modeline göre işlenir. Sanal gerçeklikte ise gerçek algıların yerini bilgisayarla yaratılan üç boyutlu...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Akıllı ve Bağlantılı Ürünler

İçlerine mikroprosesörler, sensörler ve akıllı etiketler ekleyip Internet üzerinden haberleşebilir hale getirilen ürünlere IoT yerine 'akıllı ve bağlantılı” ürünler denmeye başlandı. IoT gerçekte hem akıllı hem de Internet bağlantılı...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Akıllı Fabrika dediğin nedir?

Endüstri 4.0 çoğu kişinin zannettiğinin aksine bir hedef değil, bir araç setidir. Tarihçesine baktığımızda Fraunhofer Enstitüsü Başkanlığı'ndaki çalışma grubu akıllı fabrikalara ulaşma projesi çerçevesinde birbirlerini tamamlayacaklarını...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Yaskawa’nın Slovenya Robot Fabrikası

Kendisini Japon Teknoloji Grubu olarak tanıtan, benim için Mekatronik kavramının yaratıcısı olan Yaskawa, Slovenya'daki yeni robot üretim tesisinin açılışına dergimizi de davet etti. İki yıllık proje, inşaat çalışmaları sonrasında...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Bir dijital dönüşüm fırsatı

Rafinerilerde günlük işler çok çeşitlidir. Üretim planlama, bakım planlama, üretim kontrolü, sevkiyat planlama, tehlikeli maddelerin yükleme ve boşaltımı, tank depolama, stok yönetimi bunların başta gelenleridir. Her iş ayrı tür zorluklar...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Dijital Modeli Olan Fabrikalar…

Karmaşık ürün ve makina üreticileri giderek artan farklılaştırma talepleri ile karşılaşmaktalar. Bu müşteri taleplerinin zorlayıcı yanı mühendislik kapsamından çok zamanla ilgili. İsteklerin hızla karşılanabilmesi için denenen yöntemlere...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
ERP otomasyon dünyasını ele geçiriyor

Son gelişmeler içinde dikkat çeken bir konu da imalat otomasyon sistemleriyle işletme enformasyon sistemlerinin (ERP diyebiliriz) entegrasyonunun giderek daha sıkılaşmakta ve hızlanmakta olması. Akran sayılabilecek her iki sistem doğdukları dönemde...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Dijital Dönüşümün Amacı

Adı her yerde anılmakta olan dijitalleşme en erken proses endüstrisine girmiştir. Dağıtık kontrol sistemleri, transmiterler ve kablosuz iletişim ağlarının kullanımı proses endüstrisinin hükmettiği sürekli üretim tesislerinde başladı....

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
RAMI 4.0 Terminolojisiyle Konuşalım

Her öğretinin uygulanmasında modele gerek bulunur. Örneğin toplam kalite yönetimi için EFQM modeline, Tedarik Zinciri Yönetimi için SCOR modeline, Proje Yönetimi için PMBOK modeline başvurulursa daha hızlı ve daha az hata yapılan deneyimler...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
HRP-5P

Başlıktaki kod tehlikeli ortamlarda ağır endüstriyel işleri yapmak amacıyla geliştirilmiş insansı bir robotu tanımlıyor. 182 cm boyunda, 101 kg ağırlığında, 37 serbestlik derecesindeki HPR5P çevresinden ölçüm alabiliyor, nesneleri tanıyabiliyor,...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Otomasyondan Vizyon

1960-70 dönemi endüstriyel otomasyonun doğum yıllarıdır. Mainframe bilgisayarların çıkması, silikon devrimi ile gerçekleşen performanslı yarı iletken komponentler, verimli sensörler, proses kontrol ile malzeme planlama yazılımları imalat...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Robotların Yeni Görevi

Robotlar pis, sıkıcı ve emniyetsiz görevleri üstlenir. Özetle insan için değil, makinalar için dediğimiz işlerdir robotlara transfer edilenler. Dolayısıyla bir iş bu özelliklere ne kadar sahipse robota o kadar davetiye çıkartır. Genellikle...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Simülasyonun sonu

2000'lerin hemen başında Yöneylem Araştırması disiplinin deneysel tekniği ve bir karar destek sistemi olarak Simülasyon dersleri vermeye başladığımızda özellikle batıda yeni kurulacak tüm fabrikaların öncelikle simülasyon modellerinin...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
IoT ile Fayda Sağlama

Nesnelerin Internet'inin (IoT) fabrikalara sağlayabileceği büyük yararlar bulunuyor. Verimlilik, kalite ve bakım maliyetlerinin iyileşmesi potansiyel yararların başta gelenleri. Ancak yararlar doğrudan IoT değil, toplanmasına aracılık ettiği...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Nereden nereye gelen otomasyon

Makinalardan imalat süreçlerine, oradan şirket geneline nüfuz eden otomasyon artık tedarik zincirini kapsamakta. Bu yayılma otomasyonun işlevlerine kattığı yeniliklerle gerçekleşti. İmalat PLC/DCS+SCADA, şirket ERP+MES ile otomatize edilirken...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Makina ve Metot

Endüstri firmalarının bir yandan yeni teknoloji araçlarını, diğer yandan ileri yönetim metotlarını edinmeleri gerekiyor. Bunlar katma değeri yüksek ürünler sunabilmenin önkoşulları.  İleri yönetim metotlarının başında 'yalın...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Önümüzdeki yolu görmemiz için

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımlarının kullanımı epeydir tüm kesikli (discrete) üretim sektörlerine nüfuz etmiş bulunmakta. Şimdi bunlara 'dijital ikiz” araçları da eklenmeye başlandı....

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Pazarlama Yapan Robot

Yeni merakım İtalyanca nedeniyle seyrettiğim Rai1 kanalına farklı bir robot çıkıyor. Robozao isimli robot iki yıl önce Rio Karnavalı için imal edilmiş; üç metre boyunda ve çok güzel dans ediyor, örneğin salsa'da çok başarılı. Üstelik...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Gereken Yeni Beceriler

İmalatçılar, distribütörler ve perakendeciler arasındaki net ayrımlar kaybolmakta. İmalatçılar artan oranda web ve fiziksel mağazaları üzerinden son müşteriye ulaşmaya başladılar. Apple, Nike, Goodyear, Sony, Ralph Lauren, Tesla bu alandaki...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Enerji bir maliyet faktörü müdür?

Proses endüstrisinde otomasyondan hemen sonra gelen konu enerji yönetimidir (emniyet otomasyonun da önündedir). Kağıt üretiminde değişken maliyetlerin %15'i enerjidir. Bu oran kimyada 16, demir-çelikte 40, çimento ve camda 48, petrokimyada...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Yeni Nesil ERP Sistemleri

Zaman içinde ERP sistemleri büyük değişimler yaşadı. MRP'den MPR II'ye, oradan da ERP'ye geçiş zaten devrimsel nitelikteydi. Ancak son iki yılın değişim başlıkları olan Nesnelerin Internet'i ile uyumluluk, Yapay Zeka kapsamındaki...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Verimsiz Verimlilik Modeller

Endüstriyel enerji verimliliği yaşamsal konu olmasına karşın çeşitli engeller nedeniyle tüm potansiyeli ile uygulanamıyor. Engelleri iki kategoride topluyoruz; teknolojik ve yönetsel.  Teknolojik engeller çözümlerin karmaşıklığından...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Yüksek Verimli ve Performanslı Fabrika

Bir fabrikanın başarılı olabilmesi için hem verimli hem de performanslı olması gerekir. Verimlilik içe dönük konudur ve zamanın, çabaların ve kaynakların planlanmış işler için iyi kullanılmasını ifade eder. Performans ise dışa dönük...

MAKALEYİ OKU

Wago - Ana Sayfa

Dergiler
Partnerler