29
Ağu 2019
Robotlu bir öyküden çıkartılan dersler

Gelişme sistem dışına çıkıldığında daha büyük etkiler yapar, diğer bir deyişle küçük iyileştirmeler (Kaizen) değil, radikal inovasyon asıl gelişmeyi yaratır. Okuyacağınız öykü de bunu kanıtlayan örneklerden biri. 2000'li...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2019
Tesislerin daha başarılı olmaları için

Günümüz proses endüstrisi tesislerinin başarılı sayılması için üç alana bakılıyor. İlk bakılan tesisin fikirden üretime ne kadar süre içinde geçtiği. Pazara erişim süresi olarak da adlandıran bu sürenin uzun sürmemesi zorunlu. İkinci...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2019
Bu makina dünyayı değiştiriyor!

3D yazıcılar daha çok yönlü, hassas, ucuz ve kompakt hale geldiler. Geleneksel yöntemlerle olamayan inovatif ürünleri yapabilmeleri ile kullandıkları plastik, metal ve seramiklere grafen, semente karbür ve biyolojik malzemeler eklenmesi yaygınlaşacakları...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2019
Malzeme Teknolojileri ve Endüstri 4.0

Endüstrinin dönemleri olduğu gibi malzemenin de dönemleri olduğu, bu dönemlerin de endüstrininkiler kadar önemli olduğu gözden kaçabiliyor. Oysa taş devri, bronz çağı, demir çağı malzemelerin dünyanın akışını belirleyen ana unsurlar...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
Bakım Yönetiminin Büyük Resmi

Bakım yönetimi bilimi bugüne kadar geliştirilmiş yöntem ve araçları derli toplu hale getiren bir yaklaşım geliştirdi. Geçmişi iki yıl öncesine giden ve beş başlıktan oluşan bu yeni bakış açısı bakım ve güvenilirlik iyileştirmede...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
Robotların İş Paylaşımı

Misafirleri kapıda karşılayıp gidecekleri odalara kadar onlara refakat eden CoBot'ları geliştiren Carnegie Mellon Üniversitesi yeni projeler geliştiriyor. Bu defa sırada insanla değil robotla robotun işbirliği var. Her şeyi yapabilen bir...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
Operasyonel Mükemmellik

Gelişmiş ülkelerin imalat endüstrileri dönüşüm geçirmekte. Fabrikaların müşterilerine sunduklarını değeri arttırmak ve maliyetlerini düşürmek için izledikleri eski yollar terk ediliyor. Dönüşüm ekipmanların etkileşimli çalışması,...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
Yapay görmedeki değişimi görmek gerek

Yapay görme kamera ve yazılım kullanarak geliştirilen veri toplama uygulamalarıdır. İlk uygulamalar kalite kontrol ile başlamıştır. Kamera ürünün bir boyutuna; formuna, rengine, etiketine, ölçülerine bakarak olmaması gereken yanları yakalayabilir....

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Farkında olmanın önemi

Kontrol odası operatörünün müdahaleleri tesisin başarısında kontrol sisteminden daha önemlidir. Üretim prosesinin tepesinde bulunan operatör, kontrol sistemi ile etkileşimde olduğundan çalışılan toplam zamanın artmasına, kalitenin iyi olmasına...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Sanal Gerçeklik ile Robot Programlama

Yakın çevrenin farkında olmak insan duyularının algıladığı verilere bağlıdır. Veriler birleştirilip önceden oluşturulmuş dünya modeline göre işlenir. Sanal gerçeklikte ise gerçek algıların yerini bilgisayarla yaratılan üç boyutlu...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Akıllı ve Bağlantılı Ürünler

İçlerine mikroprosesörler, sensörler ve akıllı etiketler ekleyip Internet üzerinden haberleşebilir hale getirilen ürünlere IoT yerine 'akıllı ve bağlantılı” ürünler denmeye başlandı. IoT gerçekte hem akıllı hem de Internet bağlantılı...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Akıllı Fabrika dediğin nedir?

Endüstri 4.0 çoğu kişinin zannettiğinin aksine bir hedef değil, bir araç setidir. Tarihçesine baktığımızda Fraunhofer Enstitüsü Başkanlığı'ndaki çalışma grubu akıllı fabrikalara ulaşma projesi çerçevesinde birbirlerini tamamlayacaklarını...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Yaskawa’nın Slovenya Robot Fabrikası

Kendisini Japon Teknoloji Grubu olarak tanıtan, benim için Mekatronik kavramının yaratıcısı olan Yaskawa, Slovenya'daki yeni robot üretim tesisinin açılışına dergimizi de davet etti. İki yıllık proje, inşaat çalışmaları sonrasında...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Bir dijital dönüşüm fırsatı

Rafinerilerde günlük işler çok çeşitlidir. Üretim planlama, bakım planlama, üretim kontrolü, sevkiyat planlama, tehlikeli maddelerin yükleme ve boşaltımı, tank depolama, stok yönetimi bunların başta gelenleridir. Her iş ayrı tür zorluklar...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Dijital Modeli Olan Fabrikalar…

Karmaşık ürün ve makina üreticileri giderek artan farklılaştırma talepleri ile karşılaşmaktalar. Bu müşteri taleplerinin zorlayıcı yanı mühendislik kapsamından çok zamanla ilgili. İsteklerin hızla karşılanabilmesi için denenen yöntemlere...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
ERP otomasyon dünyasını ele geçiriyor

Son gelişmeler içinde dikkat çeken bir konu da imalat otomasyon sistemleriyle işletme enformasyon sistemlerinin (ERP diyebiliriz) entegrasyonunun giderek daha sıkılaşmakta ve hızlanmakta olması. Akran sayılabilecek her iki sistem doğdukları dönemde...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Dijital Dönüşümün Amacı

Adı her yerde anılmakta olan dijitalleşme en erken proses endüstrisine girmiştir. Dağıtık kontrol sistemleri, transmiterler ve kablosuz iletişim ağlarının kullanımı proses endüstrisinin hükmettiği sürekli üretim tesislerinde başladı....

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
RAMI 4.0 Terminolojisiyle Konuşalım

Her öğretinin uygulanmasında modele gerek bulunur. Örneğin toplam kalite yönetimi için EFQM modeline, Tedarik Zinciri Yönetimi için SCOR modeline, Proje Yönetimi için PMBOK modeline başvurulursa daha hızlı ve daha az hata yapılan deneyimler...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
HRP-5P

Başlıktaki kod tehlikeli ortamlarda ağır endüstriyel işleri yapmak amacıyla geliştirilmiş insansı bir robotu tanımlıyor. 182 cm boyunda, 101 kg ağırlığında, 37 serbestlik derecesindeki HPR5P çevresinden ölçüm alabiliyor, nesneleri tanıyabiliyor,...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Otomasyondan Vizyon

1960-70 dönemi endüstriyel otomasyonun doğum yıllarıdır. Mainframe bilgisayarların çıkması, silikon devrimi ile gerçekleşen performanslı yarı iletken komponentler, verimli sensörler, proses kontrol ile malzeme planlama yazılımları imalat...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Robotların Yeni Görevi

Robotlar pis, sıkıcı ve emniyetsiz görevleri üstlenir. Özetle insan için değil, makinalar için dediğimiz işlerdir robotlara transfer edilenler. Dolayısıyla bir iş bu özelliklere ne kadar sahipse robota o kadar davetiye çıkartır. Genellikle...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Simülasyonun sonu

2000'lerin hemen başında Yöneylem Araştırması disiplinin deneysel tekniği ve bir karar destek sistemi olarak Simülasyon dersleri vermeye başladığımızda özellikle batıda yeni kurulacak tüm fabrikaların öncelikle simülasyon modellerinin...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
IoT ile Fayda Sağlama

Nesnelerin Internet'inin (IoT) fabrikalara sağlayabileceği büyük yararlar bulunuyor. Verimlilik, kalite ve bakım maliyetlerinin iyileşmesi potansiyel yararların başta gelenleri. Ancak yararlar doğrudan IoT değil, toplanmasına aracılık ettiği...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Nereden nereye gelen otomasyon

Makinalardan imalat süreçlerine, oradan şirket geneline nüfuz eden otomasyon artık tedarik zincirini kapsamakta. Bu yayılma otomasyonun işlevlerine kattığı yeniliklerle gerçekleşti. İmalat PLC/DCS+SCADA, şirket ERP+MES ile otomatize edilirken...

MAKALEYİ OKU

Endaş - Ana Sayfa

Dergiler
Partnerler