Yeni modern arayüz, yeni özellikler ve yeni olanaklar: Siemens WinCC V7.0

Yeni modern arayüz, yeni özellikler ve yeni olanaklar: Siemens WinCC V7.0

Yeni modern arayüz, yeni özellikler ve yeni olanaklar: Siemens WinCC V7.0
Satınalma Zirvesi

Siemens, Simatic WinCC 7.0 versiyonu ile birçok yeni özellik ve yeni olanaklar sunuyor. Ölçeklenebilir SCADA sisteminin yeni versiyonu Windows Vista işletim sistemini destekliyor ve farklı dillerde konfigürasyonu kolaylaştırıyor. MS SQL server veritabanı kullanan arşivleme sistemi yeni analiz fonksiyonlarını müşterinin kullanımına sunuyor. Yeni versiyonda aynı fiyata 256 yerine 512, 1024 yerine 2048 Power Tag (PLC ile haberleştirilen değişkenler) lisansı temin edilebiliyor.

WinCC versiyon 7.0 ile ilgili en belirgin yenilik Windows Vista ‘look & feel’ özelliğidir. Versiyon 7’nin geliştirilmesindeki amaçlardan birisi de ergonomi ve işletim güvenliği konusunda etkin iyileştirmeyi sağlamak için en yeni Windows işletim sisteminin olanaklarını kullanmak olmuştur. Windows Vista tasarımına uyarlanmış yeni WinCC objeleri operatöre gerek duyulan müdahaleleri daha hızlı ve etkin şekilde yapmasına izin verecek şekilde görsel uyarılarda bulunur. Bu objelere örnek olarak hareketli GIF objeleri, Vista hover ve cam efektine sahip ekranlar, saydam objeler, gölgeler sayılabilir. Aynı Vista işletim sistemindeki gibi hover etkisi ile çalıştırılabilen objelerin imleçle dokunulduğunda renk değiştirmesi, cam efekti ile de objelerin yarı şeffaf gösterilmesi anlaşılmaktadır. Merkezi olarak değiştirilebilen tasarım şablonları yardımı ile tüm SCADA sayfalarında aynı ‘look & feel’ elde edilebilir. İstenirse bütün objelerin tasarımı runtime’da iken ilgili şablon seçilerek değiştirilebilir. Objelerin renklerinin atanmasında merkezi olarak değiştirilebilen renk paleti kullanılırsa, daha sonra yapılacak renk değişikliği için tek bir tıklama yeterli olmaktadır. Bununla birlikte, WinCC version 7.0, Windows XP Professional SP 2 ve Windows Server 2003 işletim sistemleri altında da çalışır.

WINCC VISTA GRAFİK ETKİLERİ

WinCC 7.0 ile bütün WinCC kontrol objeleri yeni ‘look & feel’ ile uyumlu ve ortak bir ara yüzü destekleyecek şekilde (Alarm, trend, table, f(x) ve user archive kontrol) baştan aşağı yenilenmiştir. Eski kontrol objeleri de eski versiyona uyumlu bir sistem tasarımı isteyen kullanıcılar tarafından halen kullanılabilir. Yeni kontrol objelerinin araç çubuğuna istenilen fonksiyonlar yeni butonlar şeklinde eklenebilir. Artık kullanıcı, alarm kontrol objesinde Excel’deki gibi karmaşık filtreler oluşturabilir. Önceki versiyonlarda da mümkün olan analiz fonksiyonları geliştirilmiştir. Artık istenilen trend eğrisi için integral fonksiyonu kullanılıp belirli zaman aralığında tüketim miktarını online hesaplamak ve bu verileri export etmek mümkündür. En sık gelen alarm, alarmların süreleri vb. kriterlerle alarmları analiz etmenin yanında, çıkan sonuçları export etmek artık mümkün hale gelmiştir. Bunun yanında kullanıcı ihtiyacına göre programladığı Net kontrol ve XAML objelerini runtime ekranlarında kullanabilir.


Trend kontrol ve istatiksel analiz


Alarm kontrol objesi

WinCC/Web Navigator ve WinCC/Data Monitor opsiyonunun yeni sürümleri Web tabanlı HMI uygulamaları için daha fazla işletim kolaylığı, işlevsellik ve güvenlik sunar. Örneğin Internet Explorer 7.0 ile çoklu sekmelerde farklı web sayfaları açılabilir. Ayrıca Internet Explorer kullanmaksızın WinCC Web Viewer uygulaması WinCC Web client olarak kullanılabilir. Bu sayede istenmeyen web sayfalarının açılması engellenip, trojanların potansiyel riskinden kaçınılmış ve dışarıdan gelecek risklere karşı daha güvenli bir sistem kurulmuş olur. WinCC Web Viewer uygulaması ile standart client uygulamalarında ihtiyaç duyulan, Windows tuş kombinasyonlarının kilitlenmesi ve belirli bir süre runtime’ın kullanılmaması durumunda otomatik olarak oturumun kapanması gibi fonksiyonlar mevcuttur.

WinCC verilerine internet üzerinden erişimi sağlayan WinCC DataMonitor araçları ve fonksiyonları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Excel Workbooks ile proses değer arşivleri, alarmlar ve aktuel verileri kullanılarak Excel’de raporlar hazırlanabilmekte, bu raporlar web sayfalarında yayınlanabilmektedir.

Process Screens ile yayınlanan WinCC proses sayfaları görüntülenebilmektedir.

Trends&Alarms ile proses değer arşivleri ve alarmlar analiz edilebilmektedir.

Ayrıca Published Reports aracı ile, zamana ve olaya bağlı Excel workbooks raporları ve pdf formatında WinCC Report Designer raporları oluşturulabilmekte, bu raporlar e-mail ile kullanıcılara gönderilebilmektedir.

WebCenter aracı, kişiye özel web sayfaları tasarımını mümkün kılmaktadır. Bu sayfalarda pie grafiği, bar grafiği, trend grafiği, trend istatistik analizi, alarm tablosu, proses veri tabloları, alarmlar, alarm istatistik analiz gibi objeler kullanılabilmektedir. Kişiye özel sayfalarla kullanıcı WinCC verilerini görüntüleyip, analiz edip, export edebilmektedir. Operatörler sıcaklık grafiklerine bakarken, yöneticiler pie grafikte üretim verilerini izleyebilmektedir.


DataMonitor Webcenter sayfası

WinCC Datamonitor 7.0 ile WebCenter aracında farklı kullanıcı grupları yaratılıp, kullanıcıların sadece yetkileri olduğu sayfayı izlemeleri veya sayfa dizaynını değiştirmeleri sağlanabilir. WinCC ekranları için geliştirilen web part ve Vista gadget ile proses ekranının görüntüsü WebCenter ve Windows masaüstü üzerinden görüntülenebilir.


Windows Vista gadget

TEXT DISTRIBUTOR UYGULAMASI ÇOKLU DİLLİ KONFİGÜRASYONLARI KOLAYLAŞTIRIYOR
Yeni Text Distributor uygulaması çoklu dilli konfigürasyonları kolaylaştırır. Runtime’da farklı dillerde kullanılan bütün metinler, Text Distributor uygulaması ile tek bir uygulama üzerinden değiştirilebilir. Sistemde kullanılan metinler istenilen dilde konfigüre edildikten sonra farklı filtreleme kriterlerine göre export edilip, Excel gibi bir metin editör uygulaması ile yeni dillere karşılık gelen metinler eklenip sisteme import edilebilir. Runtime’da dil değişimi için tek bir sistem fonksiyonunu kullanmak yeterlidir. Runtime dil değiştirildiğinde online olarak arşivlenen mesajların metinlerini de değiştirmek mümkündür.


Text Distributor

SIMATIC WinCC V7.0 diğer üreticilerin PLC’lerine bağlantı için iki yeni sürücü barındırır.


Simatic Maintenance Station pencereleri

•  Ethernet IP protokolü üzerinden Allen-Bradley PLC’ler
•  TCP/IP haberleşmesi üzerinden Modbus protokolü

WinCC SCADA Sistemi, her bir otomasyon komponentinin mevcut sisteme komple entegrasyonuna izin vererek mühendislik maliyetlerinin düşmesini garanti altına alan TIA’nın (Totally Integrated Automation) bir parçasıdır. Bu kapsamda, WinCC’den PLC sembol listesine ulaşılıp, bu sembole karşılık gelen bir değişken yaratılması mümkündür. Simatic PLC’lerin haberleşme parametreleri, Step7 programlama yazılımı üzerinden otomatik olarak alınabilir. Bu sayede, en başından birçok hataya sebep olan yanlış veya mükerrer girişlerden kaçınılmış olur.
 
TIA’nın diğer bir önemli özelliği ise entegre diyagnostik fonksiyonudur. WinCC’de, SIMATIC hardware konfigürasyonundaki komponentler için diyagnostik mesajları otomatik olarak oluşturulabilir. Arıza durumunda, WinCC runtime sayfalarından ilgili S7 program bloğuna veya sistemin hardware diyagnostiğine ulaşmak mümkündür.

WinCC SIMATIC Maintenance opsiyonu ile SIMATIC cihazlarının bakımı etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kullanıcı bu opsiyon ile otomasyon komponentlerinin bilgi ve bakım bilgilerine, WinCC SCADA sistemi üzerinden online olarak ulaşabilir. WinCC sayfalarında bakımla ilgili otomasyon sisteminin yapısı, Step7 PLC programındaki hardware konfigürasyonundan otomatik olarak oluşturulur. Maintenance Station, bağlı bulunan kontrol cihazlarının (PLC, dağıtılmış giriş çıkış üniteleri, operator paneller), sürücülerin, haberleşme ünitelerinin (Profibus, Profinet), Simatic Endüstriyel PC’lerin vb. durumunu gösterir. Program, bağlı bulunan komponentlerde, arıza durumunda otomatik olarak arıza mesajı vermek yanında, komponentlerde önleyici bakımla ilgili yapılan ayarlara göre uyarı mesajları verebilir.

PLANT INTELLIGENCE GERÇEK ZAMANDA ÖNEMLİ ÜRETİM PARAMETRELERİNE ULAŞMAYI SAÐLAR
WinCC modern bir SCADA yazılımda ihtiyaç duyulan Plant Intelligence fonksiyonlarını da barındırır. Plant Intelligence, kullanıcıların gerçek zamanda önemli üretim parametrelerine ulaşmalarını sağlar, böylece makina ve proseslere daha hızlı müdahale etme imkânı verir, maliyetleri düşürür, hurdaları azaltır, üretim tesislerinin verimliliğini arttırıp, firmanın verimliliğini ve karlılığını artırır.
Bu kapsamda WinCC üretim prosesinde Plant Intelligence uygulanması için kullanılabilir. WinCC proses değerlerinin, alarmların ve reçete verilerinin arşivlenmesi için SQL Server 2005 veritabanını kullanır. İstenirse WinCC Central Archive Server opsiyonu ile 120.000 değişkene kadar proses değerleri ve alarmlar merkezi bir server’da saklanabilir. Bu Historian veritabanı çok miktardaki veriyi yüksek performansta saklayabilir. Bu veritabanı, Plant Intelligence uygulaması için merkezi bir bilgi alışveriş noktası olarak kullanılabilir. Kontrol objelerindeki istatistiksel fonksiyonlar ile bu verilerin analizi, WinCC/DataMonitor, Web Center ve Published Reports araçları ile bilginin dağıtılması ve web üzerinden analizi mümkündür. WinCC/DowntimeMonitor ile makina duruş ve verimlilik tespiti ve analizi, WinCC/ProcessMonitor ile üretim optimizasyonu ve müşteriye özel KPI değerlerinin (Anahtar Performans Göstergeleri - Key Performance Indicator) hesaplanmasıyla kalite analizleri yapmak mümkündür. İstenirse SCADA seviyesindeki bilgi MES veya ERP sistemlerine aktarılabilir.


DowntimeMonitor KPI Pareto diyagram 

 

HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

XBTGT operatör panelleri ile sinema keyfi artık makinalarınızda

Wonderware HMI Reports

Deniz otomasyonunda Exter panellerin yeri

Scada sisteminden en büyük beklenti sisteme birden fazla noktadan erişebilmek

HIO serisi PLC’li operatör panelleri

Vijeo Citect Scada

Yeni modern arayüz, yeni özellikler ve yeni olanaklar: Siemens WinCC V7.0

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2009, 20:31
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler