Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi

Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi

Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi
Satınalma Zirvesi

Workcube, ERP kavramını bir kaç adım öne taşımış bir çözüm olarak öncelikle işletmelerin çalışanları, müşterileri ve iş ortakları (bayi, tedarikçi v.b.) ile bir arada iş yapmasına, iletişim ve işbirliği kurmasına imkan tanımaktadır. Bir kurumun tüm yönetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış uçtan uca kurumsal bir bilgi sistemidir ve yüzde 100 web tabanlıdır.

Biz Workcube olarak ERP kavramını bambaşka bir boyuta taşıdık. Bizim algıladığımız şekliyle ERP kavramın içinde ERP fonksiyonlarının tümünün yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, b2b, b2c portal yönetimi, proje yönetimi, içerik yönetimi, iş süreçleri yönetimi, fiziki varlık yönetimi gibi yazılım çözümlerine ait fonksiyonlar da yer alıyor. Ben ERP’yi bizim algıladığımız çerçeveden yani tamamen konsolide ve işletmenin tüm departmanlarına hizmet edebilen bir yazılım çözümü olarak anlatacağım. Çünkü klasik anlamda bir ERP çözümü ile bizim algıladığımız anlamdaki bir ERP çözümünün fayda, zarar, başarı başarısızlık anlamında birbirinden çok büyük farkları var.

ERP YAZILIMLARININ KOBİ’LERE FAYDALARI
Yüzde 100 konsolide ve bir işletmenin tüm departmanlarının bir arada iş yapmasını sağlayabilen bir ERP çözümü temel olarak operasyon, yönetim, maliyet ve iş geliştirme açısından küçük büyük tüm işletmelere fayda sağlar. Veri girişini azalttığı, çalışanların, departmanların birbirleriyle, müşterileriyle, tedarikçileri ve bayileri ile olan iletişimini hızlandırıp etkinleştirdiği için zamandan tasarruf sağlar. Veri kayıplarını engeller. Birbiriyle ilişkili işlerin entegre biçimde yürümesini sağlar. Yöneticilerin, işletmelerinin bütünsel resmini görmesine yardımcı olur. Yöneticiler, çalışan, müşteri ve iş ortaklarının performanslarını bütünlüklü olarak değerlendirebilir. Nakit akışını iyi yönetir. Maliyetlerden tasarruf sağlar, finansal risk tanımları yaparak riskli satışları veya satın almaları önleyebilir. Yöneticiler karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve raporlara çabucak, doğru ve güvenilir olarak erişir. B2B ve B2C portallar kanalıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında kendine yeni pazarlar ve müşteriler bulabilir. Bilgi sistemleri bizi geleceğe taşır. Kurumsal hafıza verir. İşten ayrılanlar, pozisyonu değişenler, bilgisayarı çökenler kurumsal hafızadan bir parça alıp giderler. Merkezi olarak yönetilen ve konsolide bir bilgi sistemi en başta kurumsal bilgi parçalanmasının önüne geçer.
Workcube, ERP kavramını bir kaç adım öne taşımış bir çözüm olarak öncelikle işletmelerin çalışanları, müşterileri ve iş ortakları (bayi, tedarikçi v.b.) ile bir arada iş yapmasına iletişim ve işbirliği kurmasına imkan tanımaktadır. Bir kurumun tüm yönetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış uçtan uca kurumsal bir bilgi sistemidir. % 100 web tabanlıdır.
Finanstan, üretime, pazarlamadan satışa, servisten stok yönetimine tüm departman ve iş süreçlerini içine alan kapsamlı bir işlevselliğe sahiptir. Workcube geçmişte ve günümüzde farklı kategori ve tanımlarla ifade edilen kurumsal yazılım çözümlerinin komple bir bileşkesi olarak düşünülebilir. Bu açıdan Workcube Enterprise Business Portal ERP, MRP, CRM, SCM, CMS, LMS v.b. çözümlerdeki tüm fonksiyonları kapsamakta ve birbiriyle birebir entegre bir biçimde kurumların kullanımına sunmaktadır.

ERP YATIRIMLARINDA MALİYET FAKTÖRÜ
ERP yazılımları eskiden pahalıydı. Bu güne kadar bu pazarda iş yapan bazı uluslararası şirketler eskimiş teknolojileri gereği ve karlılıklarını hat safhada tutmak için bu fiyatları hep yukarıda tuttular. Ama şimdi yeni teknolojiye sahip, yani Web tabanlı yazılımlar bu imajı yıkıyor. Eskiden yazılımlar kullanıcı başına fiyatlandırılırdı. Web tabanlı yazılımlar ile lisanslama sunuculara yapılmaya başlandı. Bu sayede kullanıcı ve şube sayısı artsa bile yazılım işletmelere ek maliyet getirmiyor. Eski teknolojiler esnek olmadıkları ve kolay özelleştirilemedikleri için proje maliyetleri çok yüklü olurdu. Şimdi yazılım geliştirilirken kullanılan standartlar çok esnek, kolay ölçeklenebilen, kolay yazılan, kolay öğrenilen teknolojiler. Yeni teknolojilerin bu kolaylığı işletmelere daha düşük maliyet olarak yansıyor. Pahalı yazılım iyidir diye bir şeyi kabul etmek elbette mümkün değil. Sizin ihtiyaçlarınızı birebir çözebilen yazılım en iyisidir. Amacına yönelik olarak çalışmayan, işletmenin ihtiyaçlarını çözemeyen, ek yazılımlara ve yatırımlara ihtiyaç duyan ve işletmeye yatırım maliyetinin üstünde geri dönüşüm sağlayamayan her yazılım işletmeler için en pahalı yazılımdır.

BİR YAZILIMIN BAŞARISI, İYİ VE ETKİN KULLANIMIYLA DOÐRU ORANTILIDIR
ERP yazılımlarının kurulumu genellikle işletmelerin kurumsal iş süreçlerini gözden geçirmelerine, reengineering faaliyetlerine girişmelerine sebep olur. Bu bambaşka bir yönetim projesidir aslında. Bu bir yandan iyi bir şeydir ki iyileşme anlamına gelir. Diğer yandan işletmelerin uygulamaya aldıkları yazılımın bir yap boz tahtasına dönüşmesi riskini de beraberinde taşır. Bu genellikle ERP projelerinin uzamasının en önemli sebeplerindendir. ERP yazılım uygulamalarında bir diğer büyük zorluk eski alışkanlıklardan vazgeçmek istemeyen kurum çalışanlarının geliştirdiği dirençtir. Bir yazılımın başarısı, iyi ve etkin kullanımıyla doğru orantılıdır. Bu direncin yüksek olduğu işletmelerde başarılı proje söz konusu olamaz. Bugüne kadar yıllar süren ERP projelerinde yazılım tedarikçilerinin uluslararası firma olması, eski teknolojileri kullanıyor olması da büyük rol oynadı. Bu firmaların uzakta olması, geliştirimlerdeki hantallıkları hem süreleri hem de maliyetleri çok yükseltti. Ancak ERP sistemlerinin istemci-sunucu mimarisinin o sıkıntılı yerleştirme süreçlerinin, onlarca danışman yardımıyla sistem kurulumlarının gerçekleştiği o günlerin artık geride kaldığını, internet üzerinde uygulama sunucusu mimarisi teknolojisinin birçok sorunu basite indirgeyecek kadar geliştiğini söyleyebiliriz. Artık belli başlı işbirliği çözümlerini bizzat bu uygulamaları kullanarak anında kurup kurulduğu gibi yararlanmak ve birkaç ay içinde tüm ticari iş ortakları ile birlikte yerleştirmek ve çeşitli ana getirilerinden hemen faydalanabilmek söz konusu. Biz Workcube olarak 8 haftada tüm müşterilerimizde Workcube’un büyük bir kısmını kullanıma almış oluyoruz. Hatta örneğin bir müşterimizin Mısır’da kurulan şirketine hiç gitmeden direkt online olarak kurulum ve implementasyon yaptık. Online eğitimler verdik ve sistem kullanıma alındı. Eski teknolojilerle bunu yapmak mümkün olamazdı.

BAŞARISIZLIÐIN NEDENLERİ
Kurumsal yazılım projelerinin başarısızlığının birden çok sebebi olabilir. Bunlar veri tutarsızlıkları, yeterince eğitilmemiş kullanıcılar, iş süreçlerinin yetersizliğini düzeltmek için ERP projelerini bir kurtarıcı olarak gören yöneticilerin beklentilerini çok yüksek tutmaları v.s. onlarca sebep olabilir.
Eski süreçlerle aynen devam ettiğiniz zaman eski sonuçları almanız kaçınılmazdır. Bu yüzden ERP gibi temel iş yapış biçimlerini etkileyecek kurumsal yazılım projelerinde yazılım uygulaması öncesi çok ciddi biçimde reengineering süreci geçirmek gerekir. Yani tüm iş süreçleri tek tek ele alınıp iyileştirilmelidir. Yönetimin asıl başa çıkması gereken sorun ve başarı anahtarı burada yatmaktadır. Bir kurumsal yazılım çözümünün yılların biriktirdiği yönetim sorunlarını bir sihirli dokunuşla çözeceği inancının değişmesi için yazılım projelerindeki karar vericilerin ve uygulayıcıların ERP kavramını veya satın almayı istedikleri çözümün ne olup olmadığını çok iyi anlamaları gerekir.

ERP PROJELERİNDE BAŞARIYA ADIM ADIM...
Seçim öncesinde yapılacak hazırlıklar

Hazırlık süreci iyi yapılmamış ve planlanmamış projelerde sorunlarla karşılaşmak kaçınılmaz. Esas olan işi bir defada ve doğru yapmak. ERP, CRM veya bir başkası, bir kurumsal çözümün başarısı ve başarısızlığı yerleştirme öncesi kritik hazırlık çalışmasına bağlı. Bu yüzden kendi süreçlerini iyi planlamamış, gözden geçirmemiş işletmelerde projeler bir yap boz tahtasına döner. Bu da bu iş için ayrılan paranın, zamanın en önemlisi de takatin aşılmasına sebep olur. 

 Başarılı projeler için iyi yapılmış bir ön hazırlığın ardından sunabileceğim öneriler ise şunlar.
• Hiçbir zaman herkesin (her departmanın, birimin veya kişinin) isteklerini %100 karşılayacak bir sistem bulmaya veya tasarlamaya çalışmamak gerekir.
• Uygulama kullanıma alındığında herkesin hemen kullanmaya başlayacağını beklememek gerekir. Yeni sistem tüm çalışanlara çok iyi tanıtılmalıdır. Hatta reklamı yapılmalıdır. Sistemin kullanımı için ödül/ceza yöntemleri uygulanabilir. Çünkü yeni çözümlerin başarısında motivasyon, sistemi kullanmayı bilmek kadar önemlidir.
• Kullanıcılar çok iyi eğitilmelidir.
• Çözümü satın aldığınız tedarikçinin öngörülerine ve ‘best practice’ deneyimine kulak vermek gerekir.
• Satın aldığınız teknolojinin basit ve kolay anlaşılır olduğundan emin olmanız gerekir. Sistem ne kadar kompleks olursa hata ve sorun çıkma olasılığı o kadar yüksektir.
• Projelerin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi gerekir. Onların sistemi kullanması, kullanımın alt birimlere yayılmasını kolaylaştıracaktır.

Böyle bir proje hayata geçirecek işletmeler özellikle seçim aşamasında şunu çok iyi bilerek hareket etmelidirler. En doğru seçim fiyat ve fonksiyonelliği optimum seviyede birbirleriyle uzlaştırmanın yanında kullanım kolaylığı da sunan seçimdir. Bir sistemin başarısı, sistemin etkin ve yaygın kullanımıyla doğru orantılıdr.

Seçim:  Yazılımda ve satıcı firmada aranacak özellikler
Kurumsal yapıya en uygun kurumsal çözümü seçerken bakılması gereken genel ve özel başlıklar var. Genel başlıklar hep duyduğumuz sonu “-ity” ile biten başlıklar. Yaygınlık (availability), ölçeklenebilirlik (scalability), kullanışlılık (usability), entegrasyon (interoperability), devamlılık (scalability) ve güvenlik (security). Bunlar dışında yazılımın satın alma ve sürdürme maliyeti en önemli unsurdur. İşletmeler genel olarak ilk satın alma maliyetini hesaba katarak satın alma yaparlar. Gelecek 5 yılda bu sistemi nasıl yaşatacaklarını veya değişen ihtiyaçlarına nasıl uyarlayacaklarını hesaba katmazlar. Bu hesapsızlık gelecekte yüksek danışmanlık, geliştirim ücretleri, ekstra donanım yatırımları olarak kendilerine geri döner. Bu, çok dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Kurumun ihtiyaçlarına en hızlı ve esnek cevabı verebilecek teknolojik uyarlanma yeteneğine sahip olması da yazılım seçiminde önemli bir kriter olmalıdır. Ancak burada ipin ucunu da kaçırmamak gerekir. İş yapış biçimimizi %100 yazılım çözümüne taşıyacağız demek inanılmaz maliyetler ve zaman kaybı doğurur. Hangi kurumsal yazılım çözümü olursa olsun, çözüm kurum için ne kadar özelleştirilirse yazılımın sürdürülebilirliği, upgrade edilmesi ve genişletilmesi de bir o kadar zorlaşmaktadır. Bu açıdan kurumlar ilk seçimlerinde her şeyi nasıl olsa kendimize göre değiştiririz diyerek işe girişmemelidirler.

“TÜRKİYE’DE ERP PAZARI GENEL YAZILIM PAZARINDAN DAHA HIZLI BİR BÜYÜYECEK”
ERP bu güne kadar hep çok büyük işletmelerin kullandığı, neredeyse ilk 500’e hapsolmuş bir kavram olarak şekillenmiş iş dünyasının zihninde. Bu yüzden böyle bir yazılıma gerek finans, gerekse de insan kaynağının yeterli olmayacağını düşünerek uzak kalmış olan pek çok KOBİ olduğu gibi, böyle bir çözüme hiç gerek duymayan ve nimetlerinin farkında olmayan çok ciddi bir kitle de mevcut. Türkiye toplam yazılım pazarının 2008 yılı büyüklüğü 0,6 milyar dolar civarında. Gartner’ın kriz öncesi dönemde açıkladığı Türkiye Yazılım pazarı 2008-2013 büyüme beklentisi oranı ise %12. Türkiye dünya yazılım pazarından % 0,5 gibi çok düşük bir pay alıyor. Bunun temel sebeplerinden biri kayıt dışı kullanım diğeri ise yazılım konusuna iş dünyası tarafından yeterli önemin verilmemesi. Gartner’ın açıkladığı büyüme rakamının krizin etkileriyle en azından 2009 için daha düşük % 5-6 seviyelerinde seyredeceğini düşünüyorum.
Ancak gerek klasik ERP yazılım firmalarının, KOBİ’ler için özel yazılımlar sunmaları ve CRM gibi yeni modülleri ERP paketlerine eklemeleri gerekse Workcube gibi internet tabanlı teknolojilerle üretilen kurumsal yazılım çözümlerinin ülkemizde de geliştirilmesi ve on-demand servislerle internet üzerinden dünyaya satılabilme imkanının olması, ERP pazarının Türkiye’de genel yazılım pazarından daha hızlı bir büyüme gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda gerek fonksiyonalite gerekse de yeni teknoloji entegrasyonu için büyük devler küçük teknoloji şirketlerini satın alarak entegrasyon çabalarına devam edeceklerdir. Ancak bu arada şilebin yönünü ağır ağır çevirmeye çalışan ERP devlerini, kıvraklığı ve teknolojisiyle sollayacak pek çok yeni yazılım şirketi Türkiye’de ve dünyada adından söz ettirecek gelecekte.

“2010 YILINDAN İTİBAREN WORKCUBE ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA YAPACAK
Workcube A.Ş. 3 ana faaliyet konusunda çalışan bir teknoloji şirketi. Ana işimiz % 100 Web tabanlı İş yazılımları geliştirmek. Adını daha çok e-Business olarak nitelendirdiğimiz ürün kapsamımız içerisinde ERP, CRM, HR, SCM gibi farklı yazılım çözümlerine ait fonksiyonelliğin tümü, tümleşik bir yapıda mevcut. Diğer iki ana iş kolumuz üretimini ve müşterilerimizde uygulamasını gerçekleştirdiğimiz çözümlerimiz için e-İş, Süreç Danışmanlığı Hizmeti ve Workcube çözümlerinin % 100 performansla ve sorunsuz çalışmasını garantileyen Destek ve Eğitim Hizmetleri.
2001 yılında konsept ve kavram geliştirme çalışmaları başlayan yazılım markamız Workcube, 2001-2004 yılları arasında gerçekleşen kod yazımı ve test aşamalarının ardından 2004 yılı itibariyle satışa sunuldu. 2010 yılından itibaren Workcube’un önemli bir sıçrama yapacağına inanıyoruz. Hedefimiz On-demand Servis hizmetleriyle coğrafi olarak uluslararası alana yayılmak ve ciromuzu çok daha yukarılara çekmek. Şu anda bunun altyapı çalışmaları ile uğraşıyoruz. Bu yıl yaptığımız ve yapacağımız en önemli yatırım, uluslar arası pazara % 100 hazır olarak çıkmamız için yapmamız gerekenler. Workcube bir teknoloji şirketi olduğu için Ar-Ge faaliyetleri de yatırımlarımızın her zaman en önemli kalemi olmaya devam ediyor. Bu konuda geliştirimini tamamladığımız son ürünlerimiz CubeTV (Corporate TV) ve MyCube Portal çözümlerimiz de aktif olarak piyasada var olacak.


HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

KOBİ’ler IAS’nin Canias KOBİ ERP ürünü ile hızla hedeflerine ulaşacak

ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler

Durmazlar, iş süreçlerinin verimliliği için IFS’e güveniyor

Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor

Danışmanlar ile şirket proje sorumlularının etkileşimli çalışması başarıda önemli rol oynuyor

İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor

Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor

Marmara Nükleer Tıp bilgi altyapısını Model Business Solutions işbirliğiyle yeniledi

Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2009, 20:26
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler