Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor

Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor

Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor
Satınalma Zirvesi

YASAD Başkanı Gülara Tırpançeker: Türkiye’de KOBİ’lerin ERP yazılımlarına gereksiniminden dolayı büyüme potansiyeline sahip olan ERP pazarı, yılda yaklaşık yüzde 10 civarında büyüme göstermektedir. ERP yazılımları, günümüzde artan rekabet sonucunda verimliliğini, kalitesini, müşteri memnuniyetini artırmak ve maliyetlerini düşürmek isteyen KOBİ’ler için de bir ihtiyaç ve zorunluluk haline gelmiştir. KOBİ’ler de iş süreçlerini iyileştirmek ve işletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim sağlamak için ERP sistemlerine yönelmiştir.

ERP (Enterprise Resource Planning = Kurumsal Kaynak Planlaması), kuruluşların bütün süreçlerinin entegrasyonunu içeren, yaptıkları işin bütününü yansıtan ve kuruluşların tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesini sağlayan bir bilgi sistemleri uygulamasıdır. ERP, bütünleşik bir yazılım mimarisine sahip olup, ortak ve tek bir veritabanı kullanarak çalışır. Bu sayede, özellikleri ve ihtiyaçları farklı olan çok sayıda departmanın koordinasyonunu sağlayarak, birbirleriyle iletişim halinde ve kolaylıkla bilgiyi paylaşmalarına olanak tanır.

ERP’nin kurumlara sağladığı faydalardan bahsedecek olursak; stok, satınalma ve lojistik maliyetleri azalır, atıl malzeme miktarı düşer. Fazla mesai, minimum düzeyde tutulur. Tüm uygulamalara istenildiği anda istenildiği noktadan ulaşım kolaylığı sunulur. Sistemi bütün halinde görmek mümkün olur.

ERP sistemleri, yapılan işin daha iyi, kaliteli ve hızlı yapılmasını sağladığından, rakiplere karşı maliyet avantajı kazanılmasını, dağıtım kalitesinde iyileşmeyi ve buna bağlı olarak pazar payının artmasını sağlar. İşletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim mümkün olur.

İşletmelerin rekabet üstünlüğü avantajını yakalayabilmesinin önde gelen üç noktası vardır. Bunlar, yüksek kalite, düşük maliyet ve yüksek verimlilik olup, ERP uygulamalarıyla sağlanabilir.

“SEÇİMDE YAPILACAK HATA, KURULUM SONRASI ETKİN KULLANIMDA DA SIKINTILARA SEBEP OLUR”
ERP projelerinde başarıyı yakalamak isteyen kuruluşlar, kendi yapılarına, teknolojik sistemlerine ve kurumsal hedeflerine en uygun çözümü seçmeli ve hayata geçirmelidir. Çözüm seçiminde yapılacak bir hata, önemli ölçüde zaman ve maliyet kaybına neden olmakla birlikte, sistem kurulduktan sonra etkin kullanımında da sıkıntılar yaşanmasına neden olacaktır. Bu tür projelerde her aşamada yaşanan sıkıntılar, operasyonel verimliliğin düşmesine ve maliyetlerin artmasına, hatta operasyonun tamamen durma noktasına gelmesine zemin hazırlamaktadır.

BAŞARILI ERP PROJELERİNİN ANAHTARI
ERP çözümünün seçimi sırasında belirli bir metodoloji ile sistematik bir yol izlenmeli ve ihtiyaçlar çerçevesinde en uygun çözüm belirlenmelidir. Kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan ve çözümün farklı parametrelerine kadar uzanan bir süreci içeren kapsamlı bir seçim metodolojisini şu şekilde özetleyebiliriz:
• Kuruluş, öncelikle kendini tanımalı ve tarif etmelidir. Bunun için, süreçler, donanım, yazılım gibi mevcut altyapı tespit edilmeli; her birimin ne yaptığı, ne yapamadığı ortaya koyularak ihtiyaçlar net olarak belirlenmelidir.
• Geleceğe yönelik hedefler net bir biçimde belirlenmelidir. Bu sayede de geleceğe yönelik ihtiyaçlar tespit edilmiş olacaktır.
• ERP projesi kuruluşun tüm birimlerini ilgilendiren bir proje olduğu için iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için, kurum içinde bir proje ekibi oluşturulmalıdır.
• Çözüm sağlayıcı firmanın ve ürünün seçimi iyi yapılmalıdır. Bunun için, kurumsal yapılarına en uygun olan alternatifler belirlenmelidir. Ürün açısından dikkate alınacak kriterler yazılı hale getirilmeli ve iyice araştırılarak işaretlenmelidir. Seçilecek ürün, kuruluşun mevcut gereksinimlerini ve geleceğe yönelik hedeflerini kapsamalıdır. Çözüm sağlayıcı firmanın seçimi çok önemlidir; çünkü bu firma, kurumun içinde kurumun bir departmanı gibi çalışacak ve çözümü işbirliği içinde hayata geçirecek olan taraftır. Bu açıdan çözüm sağlayıcı firmanın sürekliliği, teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin seviyesi, kalitesi, uygulama deneyimi ve tecrübesi, ek istek ve modifikasyon yapabilme özelliği dikkate alınmalıdır.
• Seçilecek çözümün, kurumun gelecekte büyüme ve artan iş yoğunluğuna uygun olup olmadığı, yeni modüllerin ilave edilebilmesi, değişen teknoloji ve iş koşullarına göre esneklik özelliğine dikkat edilmelidir.

“REKABET AVANTAJI SAÐLAYAN ERP YAZILIMLARINA OLAN TALEP DAHA DA ARTACAK”
Türkiye, ERP kurulumunu tamamlamış şirketler bakımından Avrupa’nın onda biri düzeyindedir. Türkiye’de KOBİ’lerin ERP yazılımlarına gereksiniminden dolayı büyüme potansiyeline sahip olan ERP pazarı, yılda yaklaşık yüzde 10 civarında büyüme göstermektedir.
Bugüne kadar büyük ölçekli işletmeler tarafından kullanılan ERP yazılımları, günümüzde artan rekabet sonucunda verimliliğini, kalitesini, müşteri memnuniyetini artırmak ve maliyetlerini düşürmek isteyen KOBİ’ler için de bir ihtiyaç ve zorunluluk haline gelmiştir. KOBİ’ler de iş süreçlerini iyileştirmek ve işletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim sağlamak için ERP sistemlerine yönelmiştir.

Gelişmiş ülkelerde KOBİ’lerde yüksek olan ERP kurmuş şirket oranı, Türkiye’de henüz çok düşüktür. Ancak, bugün geldiğimiz noktada KOBİ’ler, artan rekabet sonucunda, çalıştıkları ortamın gittikçe daha karmaşıklaştığını ve verimliliğin ön plana çıkmaya başladığını görmüştür ve rekabet edebilmek için işlerini daha iyi yönetmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, daha önce maliyet unsuru olarak görülen ERP yazılımları, artık katma değer yaratan bir etken olarak görülmeye başlamıştır.

Teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler nedeniyle yaşanan köklü değişim süreci, işletmelerin ekonomik yönlerden güçlü olabilmeleri için, geleceğe dönük, yeniliğe açık stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin dünya pazarında rekabet edebilmek için maliyet kontrolü yapmaları kaçınılmaz bir sonuç olarak karşılarına çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler ERP projelerinin doğuşunu hazırlamıştır. Dolayısıyla işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve tasarrufa gidebilmeleri açısından yine ERP projelerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Şirketlere rekabet avantajı sağlayan ERP yazılımlarına olan talebin daha da artacağına inanıyorum.

YASAD ÜYESİ ŞİRKETLER YAZILIM SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ YETİŞTİRECEK
Türk yazılım sektörünün dünya standartlarında gelişme seviyesine erişmesini, Türkiye’nin yazılım ve yazılım ile ilgili yüksek katma değerli teknoloji ürün ve hizmetleri ihracatında dünyanın büyük oyuncuları arasında yer almasını ve yazılım sektörünün Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline gelmesini sağlamak için çaba gösteren YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği), bu amaçlara yönelik olarak, yazılımın Türkiye için stratejik önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla faaliyet göstermekte; yerel sektörün katma değerli ihracat potansiyeli, uluslararası güvenlik, ekonomik ve sosyal kalkınma, işsizliğin azaltılması gibi konularda rolünü ve yetkinliklerini vurgulamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda kamu, üniversite ve diğer STK’larla işbirliği içinde faaliyetlerde bulunmaktadır.

Örneğin, Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi’nin uygulamaya koyduğu, nitelikli gençlerin mezun edilmesini amaçlayan, iş ve akademi dünyasının işbirliğine dayanan CO-OP Eğitim Modeli (Cooperative Education Model) kapsamında, 20 Ağustos 2009 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokol doğrultusunda, YASAD üyesi şirketler, yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için uygulamalı eğitim verilmesine yardımcı olacak ve bu amaçla Bahçeşehir Üniversitesi’nde dersler verecek. Protokol kapsamında ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak isteyen YASAD üyesi kuruluşların çalışanları, yüzde 50 burs alma imkanından yararlanabilecekler. Diğer üniversitelerle de işbirliği yapılabilmesi için çalışmalarımız devam edecek.


HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

KOBİ’ler IAS’nin Canias KOBİ ERP ürünü ile hızla hedeflerine ulaşacak

ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler

Durmazlar, iş süreçlerinin verimliliği için IFS’e güveniyor

Danışmanlar ile şirket proje sorumlularının etkileşimli çalışması başarıda önemli rol oynuyor

İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor

Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor

Marmara Nükleer Tıp bilgi altyapısını Model Business Solutions işbirliğiyle yeniledi

Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi

Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2009, 20:53
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler