Schneider Electric’ten otomasyon sektörüne bir çözüm: Ampla yazılımı

Schneider Electric’ten otomasyon sektörüne bir çözüm: Ampla yazılımı

Schneider Electric’ten otomasyon sektörüne bir çözüm: Ampla yazılımı
Satınalma Zirvesi

Üretim yürütme sistemleri olarak adlandırılan Manufacturing Execution Systems (MES) yazılımları SCADA ile ERP düzeyleri arasında konumlanarak, şirketlerin dikey dijital entegrasyonunu sağlıyor. İmalat atölyelerinde ara stokları, yapılmakta olan otomatik ve manüel imalat işlemlerini ve bakım faaliyetlerini yönetme ve izleme fonksiyonlarını üstlenen MES sistemleri, aynı zamanda vardiyalar arasındaki bilgi alış verişlerini, müşterilerin siparişlerinin tamamlanma düzeylerini görebilmelerini, kalite düzeylerinin, üretim çizelgelerinin izlenmelerini ve sorgulanmalarını da sağlıyor. Her yazılım gibi bir markadan diğerine fonksiyonları ve yetenek düzeyleri değişen MES yazılımlarının, geçmişi eskiye dayanmalarına karşın, otomasyon sektöründe yeni bir rekabet alanı olarak karşımıza çıkıyor.
Dünyaca ünlü araştırma şirketi Frost Sullivan’ın yaptığı araştırma, şirketlerin aşağıdaki nedenlerle MES yatırımları yaptıklarını ortaya çıkarmış: 
• Proses endüstrisinde reçetelerin otomatik yönetimi
• Üretim çizelgelerinin en iyi şekilde hazırlanarak zaman yönetiminin yapılması
• Üretim raporlarının hazırlanması
• Anahtar performans göstergelerinin izlenmesi
• Olay ve istisna yönetimi
• Ürün ve hammadde takibi
• Üretim ve maliyet tasarrufu uygulamalarına ilişkin kararların akıllıca verilmesi için destek
• Toplam Verimli Bakım yönetiminde önemli bir gösterge olan Overall Equipment Effectiveness büyüklüğünün hesaplanması ve iyileştirmesi uygulamaları
• Saha personelin yönetiminin kolaylaştırılması
Ampla bir MES süiti olarak üretim verimliliğini, performansı ve karlılığı arttırmaya yardımcı olur. Ampla ile birden fazla üretim tesisini entegre etmek, SCADA sistemlerinden verileri almak, enformasyona dönüştürmek ve kolay anlaşılabilir biçimde sunmak olanaklıdır. Ek olarak enformasyon analizleri yaparak daha ileri düzey bilgilere ulaşılabilir. Örneğin darboğazların ortaya çıkartılması, istenmeyen ekipman duruşlarının nedenlerinin keşfi, üretimin gerçek maliyetlerinin görülmesi yalnızca MES yazılımları ile yapılabilir.
Ampla MES yazılım süitinin modülleri; Üretim, Kalite, Envanter, Duruş (downtime), Maliyet, Bakım, Planlayıcı ve Gösterge’dir. Yazılımın mimarisi web tabanlıdır ve en son teknoloji ile geliştirilmiştir. Ampla MES yazılımı fabrikaların global pazardaki rekabet güçlerini arttırır. Bu sonuç için öncelikle operasyonel verimliliği iyileştirir ve enerji tüketimini düşürür, ilk defada kaliteli ürünlerin yapılmasını sağlar, savurganlıkları azaltır ve üretimi optimize eder. İmalata ilişkin kararların sezilere değil, verilere dayalı biçimde alınmasını sağlar. Gerçek zamanlı verilere doğrudan erişme yeteneği sunar.                       
Maden, Mineral ve Metal, su ve atık su, yiyecek-içecek, gaz ve petrol gibi endüstriler özellikle Ampla çözümünü kullanmaktadır. Yine pek çok sektörde yapılan yatırımlar 6 ay gibi kısa süre içinde kendini geri ödemektedir.
Bir şirketin Ampla MES yazılımlarını etkin biçimde kullanabilmesi için ön hazırlık, kurulum ve öğrenme safhaları dahil olmak üzere bir aylık bir süre yeterlidir. Ampla MES Sisteminin kullanıcı profili; tesis müdürleri, imalat müdürleri, kalite müdürleri, bakım müdürleri ve bütün bu müdürlere bağlı personeldir. MES imalat ortamındaki herkesin dostudur ve yapılan tüm işleri kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Hatta birden çok tesisin denetlenmesi dahi Ampla MES ile yapılabilir.
MES sistemlerinin, OEE olarak belirtilen ve Toplam Üretken Bakım kavramı içinde çok önemli bir göstergenin proses endüstrisinde % 85, batch uygulamalarda ise % 80 iyileşme sağladığı Frost & Sulivan tarafından bulgulanıp duyurulmuştur. OEE (Overall Equipment Effectiveness) kavramını açacak olursak; OEE üç bileşenin çarpımından oluşan bir büyüklüktür. Makinaların kullanılabilir zamanı, performansları (fiili birim üretim zamanlarının ideal üretim zamanına oranları) ve kabul edilebilir kalitedeki ürünlerin toplam ürünlere oranı olan kalite düzeyi. Bu üç büyüklük bir arada ekipmanların ne kadar iyi kullanıldığını gösterir. OEE makina sayısı fazla olan firmalarda yalnızca yazılımlar aracılığıyla yapılabilir.

MES 5 TEMEL ADIM İLE GELİŞTİRME SÜRECİNİ DESTEKLER

MES sistemleri 5 temel adıma odaklanarak geliştirme sürecini desteklemeye yönelir.
 
Veri Girişi: Sistem hem otomatik hem de manuel olarak girilen verileri almalıdır. Sistem kontrol sistemlerinden (SCADA veya DCS) gerçek zamanlı bilgi toplamalıdır. Otomasyon, operatör girişini minimuma indirir ve daha derin analiz için sürekli olarak veri toplar. Örneğin hedef, bir taşıyıcıdaki gecikme verilerini toplamaksa belirli bir zamanda hangi ürünün aktarıldığını bilmek faydalı olabilir. Bu, kullanıcının söz konusu ürün türünün taşıyıcıdaki gecikmelere bir etkisi olup olmadığını belirlemesini sağlar.
Manuel olarak girilen veriler, fabrikadaki olaylar hakkındaki bilgileri dolayısıyla çoğunlukla kontrol odası operatörleri tarafından girilir. Kontrol sistemi, işçi yetersizliği ya da sert hava koşulları gibi ekipman dışındaki nedenlerden kaynaklanan gecikme olaylarının farkında olmadığı için manuel veri girişi zorunludur.

Onaylama: Kritik manuel veri girişi nedeniyle, diğer işletme süreçlerinden daha fazla şekilde gecikme hesaplamasında veriler onaylanmalıdır. Onaylama, karar veren mercilerin verilere güvenmesini sağlar. Aksama süresi verilerinin doğru olduğundan emin olmak için her bir büyük olayı onaylamak veya tekrar değerlendirmek amacıyla onaylama işleminin gecikme olayına mümkün olduğunda yakın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Güvenilen veri deposu: Onaylanan aksama süresi verileri, güvenilen bir veri deposunda depolanır. Bu, karar verme sürecinde kullanılan tüm hesaplamalar ve analizlerin kaynağıdır. Fonlar bu kararlara dayanarak tahsis edilebileceği için bu verilerin doğru olması çok önemlidir. 
 
Raporlama: Prosesin nasıl yürüdüğünü bilmek çok önemlidir. Bunun için, aksama olayları Temel Performans Göstergelerinin (KPI) hesaplanmasını sağlayacak şekilde sınıflanmalıdır. Bu kategorilerin ayrıntılarını göstermek için genelde bir Zaman Kullanımı Modeli kullanılır. Farklı departmanların sorumlulukları bu kategorilere ve bunların KPI’lerine göre ayarlanır; örneğin bakım grubu, ekipman bulunabilirlik KPI’si ile ayarlanır. KPI’lerin analiz edilmesi, süreç içindeki değişkenliği tanımlamak için iyi bir başlama noktasıdır.

Ayrıntılı analize olanak sağlamak için KPI’ler genelde hiyerarşik yapıdadır. Örneğin, KPI Genel Varlık Verimliliği (OAE), tesisteki performans hakkında rapor veren bir global KPI türü olarak kullanılır. OAE’nin temelini oluşturan ayrıntılı KPI’ler  örneğin Performans, Bulunabilirlik ve Kalite  böylelikle ekstra performans analizi ve sorun giderme için kullanılabilir.

Analiz: Analiz genelde iki nedenle gerekir:
 Sorun giderme – Maksimum sürdürülebilir hızda üretim yapılmadığında, aksama süresi verilerinin analizi, üretimin nerede azaldığını gösterir.
 Sürekli geliştirme – Bir üretim sürecinde sürekli geliştirmelerin amacı, maksimum sürdürülebilir hızı üretim sıkışıklığının plakasında belirtilen kapasiteye yaklaştırmaktır. (Not: Buna ulaşıldığında, üretim sürecinin kapasitesini artırmak için sermaye yatırımı gerekebilir.)

Analiz aracının tipik görünümü aşağıda gösterilmektedir. Temel şema özellikleri, üretim sürecindeki sorunları görünür kılmak amacıyla dilim şemaları (ayrıntılı inceleme olanağıyla) ve Pareto şemaları sağlar.

 
Meydana Gelme ve Süre dilim şemalarını gösteren Aksama Süresi Nedenleri Analizi.
Schneider Electric’in Ampla çözümünden alınmış ekran görüntüsü.


Etki büyüklüğüne göre sıralanmış bir Pareto şemasını gösteren Aksama Süresi Nedenleri Analizi.
Tek bir cümle ile Ampla MES: Daha az kullanarak daha çok üretmenin çağdaş aracı olarak tanımlanabilir.


HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

MES çözümlerinin yaygınlaşması için, öncelikle mevcut tesisler entegre otomasyon mimarilerine kavuşmalı

MES daha az kullanarak daha çok üretmenin çağdaş aracıdır

Movicon SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

Üretim ve sipariş takibi sizin için ne kadar önemli?

MES yazılımları ve faydaları

Dokunmatik cihazlarla üretimden veri toplama sistemi

MES (Manufacturing Execution Systems) Üretim yönetiminden beklenenler

Schneider Electric’ten otomasyon sektörüne bir çözüm: Ampla yazılımı

 

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2009, 22:45
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler