Schneider`dan MES yazılım çözümü

SCHNEIDER`DEN MES YAZILIMI

Schneider`dan MES yazılım çözümü
Satınalma Zirvesi

Dilimizde henüz oturmuş bir karşılığının bulunmadığı, zaman zaman imalat icraat sistemleri, bazen de üretim yürütme sistemleri olarak adlandırılan Manufacturing Execution Systems (MES) yazılımları SCADA ile ERP düzeyleri arasında konumlanarak, şirketlerin dikey dijital entegrasyonunu sağlıyor. İmalat atölyelerinde ara stokları, yapılmakta olan otomatik ve manüel imalat işlemlerini ve bakım faaliyetlerini yönetme ve izleme fonksiyonlarını üstlenen MES sistemleri, aynı zamanda vardiyalar arasındaki bilgi alış verişlerini, müşterilerin  siparişlerinin tamamlanma düzeylerini görebilmelerini, kalite düzeylerinin, üretim çizelgelerinin izlenmelerini ve sorgulanmalarını da sağlıyor. Her yazılım gibi bir markadan diğerine fonksiyonları ve yetenek düzeyleri değişen MES yazılımları, geçmişi eskiye dayanmalarına karşın otomasyon sektöründe yeni bir rekabet alanı olarak karşımıza çıkıyor.
Dünyaca ünlü araştırma şirketi Frost Sullivan’ın yaptığı araştırma, şirketlerin aşağıdaki nedenlerle MES yatırımları yaptıklarını ortaya çıkarmış: 
• Proses endüstrisinde reçetelerin otomatik yönetimi
• Üretim çizelgelerinin en iyi şekilde hazırlanarak zaman yönetiminin yapılması
• Üretim raporlarının hazırlanması
• Anahtar performans göstergelerinin izlenmesi
• Olay ve istisna yönetimi
• Ürün ve hammadde takibi
• Üretim ve maliyet tasarrufu uygulamalarına ilişkin kararların akıllıca verilmesi için destek
• Toplam Verimli Bakım yönetiminde önemli bir gösterge olan Overall Equipment Effectiveness büyüklüğünün hesaplanması ve iyileştirmesi uygulamaları
• Mavi yakalı personelin yönetiminin kolaylaştırılması
Citect Avrupa İş Geliştirme Müdürü Alison Koh ödül töreni toplantısında gerçekleşen tanıtımı sırasında Schneider AMPLA MES Çözümü konusunda aşağıdaki açıklamalarda bulundu:
“Ampla bir MES süiti olarak üretim verimliliğini, performansı ve karlılığı arttırmaya yardımcı olur. Ampla ile birden fazla üretim tesisini entegre etmek, SCADA sistemlerinden verileri almak, enformasyona dönüştürmek ve kolay anlaşılabilir biçimde sunmak olanaklıdır. Ek olarak enformasyon analizleri yaparak daha ileri düzey bilgilere ulaşılabilir. Örneğin darboğazların ortaya çıkartılması, istenmeyen ekipman duruşlarının nedenlerinin keşfi, üretimin gerçek maliyetlerinin görülmesi yalnızca MES yazılımları ile yapılabilir.
Ampla MES yazılım süitinin modülleri; Üretim, Kalite, Envanter, Duruş (downtime), Maliyet, Bakım,  Planlayıcı ve Gösterge’dir. Yazılımın mimarisi web tabanlıdır ve en son teknoloji ile geliştirilmiştir. Ampla MES yazılımı fabrikaların global pazardaki rekabet güçlerini arttırır. Bu sonuç için öncelikle operasyonel verimliliği iyileştirir ve enerji tüketimini düşürür, ilk defada kaliteli ürünlerin yapılmasını sağlar, savurganlıkları azaltır ve üretimi optimize eder. İmalata ilişkin kararların sezilere değil, verilere dayalı biçimde alınmasını sağlar. Gerçek zamanlı verilere doğrudan erişme yeteneği sunar”.                                  
Bayan Koh dünyadaki pek çok kuruluşun Ampla MES çözümünü kullandığını vurgulayarak özellikle 3M olarak bilinen Maden, Mineral ve Metal sektörlerinde yaygın olduklarını, bununla beraber su ve atık su, yiyecek-içecek, gaz ve petrol endüstrilerinde de müşterilerinin bulunduğunu açıkladı. Pek çok sektörde yapılan yatırımların 6 ay gibi kısa süre içinde kendini geri ödediğine dikkat çeken Koh, dergimize özel açıklamalarda bulundu. Sorularımızı ve  Bayan Koh’un yanıtlarını aşağıda sunuyoruz.

Şirketlerin Ampla MES yazılımlarını etkin biçimde kullanabilmek için ne kadar süreye gereksinimleri var.

Bu süreyi ön hazırlık, kurulum ve öğrenme alt başlıklarından oluşuyor şeklinde düşünmeliyiz. Toplamda bir aydan daha kısa biz zaman bu iş için yeterlidir. Windows benzeri bir ara yüzünün olması, Ampla MES’in öğrenme eğrisinin dik olmasına, dolayısıyla kısa sürmesine yol açmaktadır.
MES yazılımlarının potansiyel kullanıcı profili nedir.
Tesis müdürleri, imalat müdürleri, kalite müdürleri, bakım müdürleri ve bütün bu müdürlere bağlı personel. MES imalat ortamındaki herkesin dostudur ve yapılan tüm işleri kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Hatta birden çok tesisin denetlenmesi dahi Ampla MES ile yapılabilir.

MES yazılımlarının sağladığı yararlar konusunda somut bulgular var mı.

OEE olarak belirttiğimiz ve Toplam Üretken Bakım kavramı içinde çok önemli bir göstergenin proses endüstrisinde % 85, batch uygulamalarda ise % 80 iyileşme sağladığı Frost & Sulivan tarafından bulgulanıp kamuoyuna duyurulmuştur. Bu vesile ile OEE (Overall Equipment Effectiveness) kavramını da açıklayayım. OEE üç bileşenin çarpımından oluşan bir büyüklüktür. Makinaların kullanılabilir zamanı, performansları (fiili birim üretim zamanlarının ideal üretim zamanına oranları) ve kabul edilebilir kalitedeki ürünlerin toplam ürünlere oranı olan kalite düzeyi. Bu üç büyüklük bir arada ekipmanların ne kadar iyi kullanıldığını gösterir. OEE makina sayısı fazla olan firmalarda yalnızca yazılımlar aracılığıyla yapılabilir.

Toplanan verilerin enformasyona dönüştürüldükten sonra analizi için ek olarak OLAP (online analithycal processing) ve veri madenciliği gibi iş zekası çözümlerine gerek var mı.

Bu yetenekler Ampla MEE içinde bulunuyor. Ayrıca iş zekası yazılımları almaya hiç gerek yok.
Şirketler Yalın Üretim, Altı Sigma gibi projeler uyguluyorlar. Ampla MES bu konuda bir yardımcı araç olabilir mi.
Gerek Yalın Üretimin içinde yer alan KAIZEN (Japonca sürekli iyileştirme) ve gerekse Altı Sigma yaklaşımının başlıca uygulama aracı olan DMAIC çevrimi için Ampla MES içinde yardımcı özellikler yer almaktadır. Bu yazılımı kullanma olgunluğu geliştikçe bahsettiğim yardımcı özelliklerden de yararlanılacaktır.
 

Son olarak tek bir cümle ile Ampla MES’i nasıl tanımlarsınız.

Daha az kullanarak daha çok üretmenin çağdaş aracı.

Çok teşekkürler.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2009, 21:30
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler