MES (Manufacturing Execution Systems) Üretim yönetiminden beklenenler

MES (Manufacturing Execution Systems) Üretim yönetiminden beklenenler

MES (Manufacturing Execution Systems) Üretim yönetiminden beklenenler
Satınalma Zirvesi

Günümüzde başarılı işletmelerde performans yönetimi ve ürün izlenebilirliği sık tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Üretim sürecinin devamlı olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesi işletmelerin önemli hedeflerinden birini oluşturmaktadır.  Verimlilik hedefleyen işletmeler için sürecin ve üretim işlemlerinin detaylı olarak izlenmesi ürünlerin her an için işletmenin ne noktasında ve ne statüde olduğunun bilinmesi, işgücünün ve makinaların zaman kullanımının detaylı olarak kontrol edilebilmesi gerekmektedir. İşletmede kurulan başarılı bir MES (Manufacturing Execution System) gereken bilgilerin merkezi bir server de toplanıp işletme çapında paylaşılmasını sağlamaktadır.  
Genellikle işletmeden toplanan ve ERP’ye aktarılan veriler makinaların verimliliğinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Merkezi bir Server Platformunda toplanan bu bilgiler detay sorgulama, analiz ve kontrol amaçlı kullanılır. Veri tabanı ve Web sunucusunu da içeren bu platformda, veri güvenliği, sorgulama hızı ve kolaylığı, yedekleme kolaylığı, esnek, değişken ve web’den izlenebilen raporlama için gerekli teknolojik tabanı oluşturur. Platforma bağlanan diğer ‘client’lar hem kontrol hem de izleme amaçlı sistemi kullanabilmektedirler.

Veri toplama amacı ile genellikle makinalarda mevcut PLC’lerin iletişim portları kullanılır. PLC olmayan makinalarda yeni veri toplama cihazları sisteme eklenir.  Genel olarak her bir makinadan alınacak sayılı adette giriş çıkışları makina durumları ile ilgili önemli bilgileri merkezdeki MES sistemine aktarır. 

Standart bir MES Sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur;

• Veri izleme ve yazılımı
• Merkezi donanımı (server)
• Veri toplama donanımı/yazılımı
• MES operasyon modülü
• MES performans modülü
• Operatör önyüzleri donanımı
• Raporlama sistemi

 


İŞLETMEDEKİ BİLGİ İHTİYACI
Kapsamlı bir Üretim Yönetimi Sistemi  (Manufacturing Execution System MES) işletmelerdeki bilgi ihtiyaçlarını karşılar.

İşletme:

İşletme operatörleri aşağıdaki sorulara cevap ararlar.
• Bu makina niye çalışmıyor?
• Makina hızını doğru ölçebiliyor muyum?
• Bu ay yapılan duruşlar geçen yıla oranla nasıl?

Mühendislik:
Mühendisler, aşağıdaki sorulara cevap verebilirler.
• Bu kontrol döngüsü için referans değerler doğru mu?
• Koruma kilitleri limitleri proses değerlerini kararsız yapar mı?
• Alarmlar operatörleri yeteri derecede uyarır mı?

Süreç Mühendisleri ise aşağıdaki konulara cevap verirler.
• Bu makina üretimde dar boğaz mı yaratıyor?
• Bu sürücü nasıl bozuldu?
• Malzeme stoklarım yeterli mi?

Kalite:
Kalite Güvencesi personeli de çeşitli sorgulamalarda bulunurlar.
• Reçete değişiklikleri ürün kalitesini ve miktarını etkiledi mi?
• Geçen bakımdan sonra yatak sıcaklıkları ve titreşim arttı mı?
• Geçen yıl makinalar kaç saat devrede kaldı?

MES ÇÖZÜMÜ
Kurulacak MES sistemi yukarıda listelenen genel bilgileri sağlayacağı gibi aşağıda listelenen özel üretim takibi isteklerini gerçekleştirir;

Üretimin detay takibi
▪ Fire nedenleri ve fire miktarlarının girilmesi
▪ İlk onay sürelerinin takibi
▪ Saatlik üretim adedi
▪ İç PPM takibi
▪ Proses parametrelerini izleme

Operasyon Modülü ile rotalar, makinalar her bir iş istasyonundaki süreçler, süreçlerin uzunlukları, kullanılan hammaddeler, üretilen ürün veya yarı ürünler detaylı olarak izlenip kayıt edilirler.

Kalite yönetimi
 Doküman ve onayların otomasyonu
 Kalitesizlik maliyetleri
Kalite kayıtları operasyon ve performans modülleri ile otomatik olarak takip edilirler.  Kalitesizlik nedeni ile oluşan kayıplar operasyon modülü tarafından ERP maliyet muhasebesine aktarılıp kalitesizlik maliyetleri oluşturulur.

Operatör ve diğer elemanların izlenmesi
▪ Hat operatörlerinin eğitimi
▪ Takım bazında duruşlar
▪ Takım elemanlarının detay izlenmesi
Makina önyüzlerinde kullanıcıların güvenlik kodları ile işlem yapılabilir. Böylece işletme içinde kimin nerede olduğu sürekli olarak izlenebilir.  Ayrıca operasyon modülü elemanların eğitim durumlarını ve ilgili sertifikalandırma süreçlerini takip edebilir.

ERP ile iletişim ve entegrasyon
▪ Günlük sipariş programlarının otomatik atılması
▪ Hammadde kütüklerinin sisteme girişi
▪ Maliyet muhasebesi ile entegrasyon
▪ Kalite kontrol ile entegrasyon

Performans modülü ile şu duruşlar sırasıyla incelenir ve verimlilik hesapları yapılır: Arıza duruşları, Bakım duruşları, Ekipman kurulum duruşları, Malzeme eksikliği, Personel Problemleri...

MES de toplanan bilgiler sistemden rapor almak isteyen operatör, yönetici ve kullanıcılara açık olarak detaylı grafik ve diğer dokümanlar sağlar.

HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

MES çözümlerinin yaygınlaşması için, öncelikle mevcut tesisler entegre otomasyon mimarilerine kavuşmalı

MES daha az kullanarak daha çok üretmenin çağdaş aracıdır

Movicon SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

Üretim ve sipariş takibi sizin için ne kadar önemli?

Schneider Electric’ten otomasyon sektörüne bir çözüm: Ampla yazılımı

MES yazılımları ve faydaları

Dokunmatik cihazlarla üretimden veri toplama sistemi

MES (Manufacturing Execution Systems) Üretim yönetiminden beklenenler

 

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2009, 22:31
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler