Mühendislikte Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezleri

Her yıl mezuniyet öncesi yüzlerce mühendislik öğrencisi lisans bitirme tezlerini başarıyla tamamlayarak özlemle bekledikleri çalışma hayatına bir adım daha yaklaşıyor. Özenle seçilmiş her lisans bitirme tez konusu öğrencilerin gelecekte karşılaşabilecekleri karmaşık problemleri sistematik bir yaklaşımla nasıl çözebileceklerine ışık tutuyor. Kazanılan mühendislik donanımlarının ilk olarak test edildiği bu aşama stajlardan sonra belki de en önemli dönüm noktalarından birini oluşturuyor.

Lisans bitirme tezlerinin sanayide birçok alandaki sorunlara alternatif çözümler üretilmesinde kullanılmasının hem mühendislik öğrencilerine hem de sanayiciye önemli avantajlar sağlayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda sanayide uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezlerine TÜBİTAK tarafından sağlanan destekleme programları da bulunuyor. Sanayide elde edilebilecek kazanımların farkında olan birçok firmanın da bu konuda destek sağlamaya yönelik üniversitelerle birlikte çalışmalar yaptığını görüyoruz.

Bu aşamada üzerinde önemle durulması gereken konu sanayi odaklı lisans bitirme tezlerinin başarı hikayelerinin akademi ve sanayide olumlu etkisinin farkındalığının artırılmasıdır. Böylece bu alana sanayiciler tarafından yapılacak desteklerin daha da çoğalacağını değerlendiriyorum. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde sanayide sorunların çözümüne katkı sağlayan lisans bitirme tezlerinin sayısı arttıkça, bu konuda çok daha hassas çalışılacağını düşünüyorum. 
Bununla birlikte, mühendislik öğrencilerinin lisans bitirme tezlerinin MÜDEK akreditasyon sürecinde önemli parametrelerden biri olarak incelenmesi, konunun titizlikle takip edilmesinde etkili oluyor. Bu kapsamda, mühendislik fakültelerinde yapılan lisans bitirme tezlerinin farklı mühendislik programlarındaki öğrencilerin ortak çalışması şeklinde yapılması bitirme tez konusunun çok yönlü olarak incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Alanı biraz daha daraltarak robotik sistemler alanında yapılan bitirme tezlerine indirdiğimizde, bu alanda her yıl mühendislik öğrencileri tarafından birçok çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Bunlardan birçoğuna ne öğrenci ne de sanayici dönüp bakıyor. Sanayide robotik alanında faaliyet gösteren firmalarla bu çalışmaların sanayi odaklı somut projelere dönüştürülebilmesi mümkündür. Ayrıca, daha geniş ölçekli olarak yüksek lisans ve doktora tezleri de kapsamlı olarak değerlendirildiğinde, başarı ile gerçekleştirilen her tezin başta tezi hazırlayan öğrenciler olmak üzere akademi ve sanayiye katkı sağlayacağı bir gerçektir.

Son olarak, geçen ayki yazımda belirttiğim gibi bugüne kadar kaynak robotu torç temizleme ünitesi prototipinden endüstriyel alanda kullanılmak üzere tasarlanan otomatik yönlendirmeli taşıt prototipine, pnömatik geliştirilmiş yapay kas ile robotik kol prototipinden katmanlı imalat yöntemi ile motor tahrik dişlisi üreten Endüstri 4.0 uyumlu bir fabrikanın üretim aşamaları, sanal simülasyonu ve analizine kadar birçok sanayi odaklı lisans bitirme tezi mekatronik mühendisliği son sınıf öğrencilerimiz tarafından başarıyla tamamlandı. Gelecek yıllarda daha fazla sanayicinin sanayi odaklı lisans bitirme tez çalışmalarında öğrencileri desteklemesi ümidiyle,

Hepinize inovatif mekatronik çözümlerle dolu keyifli bir ay diliyorum.

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler