Risklerinizden ne kadar haberdarsınız

İŞ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLİR Mİ

Risklerinizden ne kadar haberdarsınız
Satınalma Zirvesi

İnsan ve çevreye yönelik tehlike arz eden tesis ve makinalar kaçınılmaz kazalara ve geri dönülmesi zor kayıplara yol açıyor. Günümüzde bu kayıpların bertaraf edilmesini genel olarak ‘iş sağlığı ve güvenliği’ konusu ele alıyor. Ancak iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla sadece görünen tehlikeler bertaraf edilebilirken; makinanın elektrik, elektronik ve mekanik aksamın arızalanmasından kaynaklanan görünmez tehlikeler anlaşılamıyor ve bunlar kazalara neden oluyor.
Oluşan bu kazaların temel sebebi ise, makina ve tesislerin içerdiği risklerin doğru belirlenememesi. Standartlara uyum için yapılan tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları söz konusu analizi kapsamadığından, risklerin asıl kaynağının tespitini zorlaştırıyor ve kazaları önlemede tek başına yeterli olamıyor. Oysa makina emniyet direktifi temel alınarak yapılan ‘risk analizi, risk hesaplaması ve risk değerlendirmesi’ çalışmaları makinanın acil duruş butonuna basıldığında duruşun gerçekten garanti altına alınıp alınmadığını incelemekte.

İNSAN KAYNAKLARININ KORUNMASI, KESİNTİSİZ ÜRETİM VE RİSKLERİN BİLİNMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR   
 
Yetişmiş insan kaynaklarının korunması, üretimin kesintisiz devam etmesi ve yasalarca şart koşulan yönetmelikler gereği risklerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konudaki ihtiyaç gerek elektrik, elektronik, mekanik otomasyon bilgisi gerekse makina ve uygulama tecrübeleriyle doldurulabilmektedir. İşletmeler için en düşük maliyetli ve en hızlı yöntem ise bu konuda uzman danışmanlardan yardım almaktır. İşte Pilz, standartlara etki eden bir kuruluş olarak, farklı sektörlerdeki tecrübeleri ışığında makina ve tesis emniyeti konusunda; Risk analizi, Emniyet Konsepti, Emniyet Tasarımı, Emniyet Doğrulaması, Sistem Entegrasyonu, CE Hizmetleri, Uluslar arası uygunluk değerlendirmesi, Tesis değerlendirmesi ve ESPE’nin teşhisi gibi bir dizi emniyet hizmeti başlattı. 

PİLZ, AVRUPA’DA STANDARTLARA YÖN VERİYOR

Pilz, 60 yıldır istihdam ettiği değerli bilim insanları sayesinde, Avrupa’da standartlara yön veren sivil toplum örgütlerinde görev alan ve katkı sağlayan bir şirket. Pilz’in standartların oluşumunda ve gelecekteki durumu hakkında bilgi sahibi olması, bu konularda teknoloji üretmesinde ve geliştirmesinde etkin rol oynuyor.
Bunun yanı sıra risklerin bilinmesi ve risk analizi gibi konularda ilaveler, yükümlüler getiren Yeni Makina Direktifi konusunda eğitimler de düzenleyen Pilz, yeni direktif için şimdiden hazır. Pilz, Aralık 2009’da yenilenerek yürürlüğe girecek olan Yeni Makina Direktifi konusunda uygunluk değerlendirme prosedürlerinin planlanmasından, standartların doğru uygulanmasına kadar müşterilerinin ihtiyacı olan tüm desteği sağlamayı hedefliyor.

http://www.haberortak.com

 

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2009, 21:30
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler