CMM yatırımında büyük verim kazançları için...

CMM yatırımında büyük verim kazançları için...

 

CMM yatırımında, geneli oluşturan üretime giren ve çıkan malzemenin boyutlarına uygun bir cihaz alınabilmesi, parçanın her yüzeyinden ölçüm alınabilmesi, değişken sıcaklık gibi değerlerin ölçüm sonuçlarına etki etmemesini sağlayacak mekanizmaya sahip olunması, ürünün her yere taşınabilmesi, üretim tezgahı üzerinde de ölçüm alınabilmesi, yazılımın Türkçe olması gibi noktalar işletmelere çok büyük verim kazançları olarak geri döner.

Sayın Barbaros bey, CMM (Koordinat Ölçüm Makinaları) ne işe yarar, ağırlıklı hangi alanlarda kullanılır? Çalışma prensipleri nelerdir?
Koordinat Ölçüm Makinaları (CMM’ler) bir çalışma yüzeyi üzerindeki noktaların koordinatlarını belirlemek için hareketli bir ölçüm probunu takip etmek üzere tasarlanan mekanik sistemler olup 3 boyutlu ölçümlerin alınabilmesi için tasarlanmış donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan çözümlerdir. CMM’ler makina gövdesi, ölçüm probu, kontrol veya hesaplama sistemi ve ölçüm yazılımı olmak üzere dört temel bileşenden meydana gelir.

Koordinat ölçme makinasında referans yüzeyi, kenarı veya noktası esas alınarak derinlikler, girinti ve çıkıntıların konum ölçüleri, delikler arasındaki eksen uzaklıkları, kenar ve delik ekseni arasındaki mesafe, çap ölçüleri, delik eksenlerinin paralelliği, eş merkezlilik ve konikler gibi sayısız geometrik model ölçülebilir.

Birçok üretici, CMM teknolojisini ürün geliştirme aşamasında CAD kullanımının yaygın olmasından dolayı tercih etmektedir. CAD yazılımı, tasarım sürecini kolaylaştırır ve üreticilere 3 boyutlu sanal tasarım modelleri sağlar. Üreticiler bazen ellerine geçen parçanın tersine mühendislik diye tabir edilen parçadan CAD modele gidilmesinde de 3 boyutlu ölçümlere ihtiyaç duyarlar.

Koordinat ölçme makina yatırımında nelere dikkat edilmelidir?
Koordinat ölçme makina yatırımında dikkat edilmesi gereken noktaların başında yapılan yatırımın kısa, orta ve uzun vadede işletmelerinin ihtiyacı olup olmaması gelir. Yapılan yatırımın özellikle tam bir paket içerip içermemesi, zaman içinde değişen ihtiyaçlara ekonomik çözümlerinin olup olmaması, nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun cihazın kullanılabilirliği yani verimliliği, yaptıkları yatırımın sürekli bir maliyet üretip üretmemesi temel yatırım maliyetlerini oluşturacaktır.

Teknik kriterler olarak,  geneli oluşturan üretime giren ve çıkan malzemenin boyutlarına uygun bir cihaz alınabilmesi, parçanın her yüzeyinden ölçüm alınabilmesi, değişken sıcaklık gibi değerlerin ölçüm sonuçlarına etki etmemesini sağlayacak mekanizmaya sahip olunması, ürünün her yere taşınabilmesi, üretim tezgahı üzerinde de ölçüm alınabilmesi, yazılımın Türkçe olması gibi noktalar işletmelere çok büyük verim kazançları olarak geri döner. Toplam yatırımın geri dönüşü, ‘ROI’nin, kısa süreli olması bu değerlere bağlıdır.

AÇIK MİMARİYE SAHİP OLMASI VERİMLİLİÐİ ARTIRIR

Koordinat ölçme makinalarının kurulumunda ve kullanımında en yüksek verimi almak için dikkat edilmesi gereken etmenler hangileridir?
Özellikle alınacak cihazın, açık mimariye sahip olup olmadığı yani yazılım olarak bağımlı veya bağımsız olunabilmesi, cihazın çok çeşitli probe kullanabilme yeteneği olup olmadığı önemli noktalardır. Yatırım yapılacak cihazın servis şartları uzun dönemli olarak mutlaka incelenmelidir.
Çevresel şartlar, ısı, basınç ve nem direk olarak ölçme sonuçlarını etkiler.
Ölçme hatalarını en aza indirmek için FARO ile dikkat edilecek noktalar son derece sınırlıdır:
• Cihaz mutlaka sağlam zeminde olmalıdır.
• Ölçülecek parça sabitlenmiş olmalıdır.
 
Sizin bu alanda sunmuş olduğunuz çözümler neler? Ürünlerinizi farklı kılan özelliklerinden ve kullanıcıya getirdiği avantajlarından bahseder misiniz?
Günümüzde FARO önemli teknolojik gelişmeler kaydetmiştir ve ölçüm cihazları ile kam, dişli, krank mili gibi kompleks yüzeyli parçalar dahil her türlü boyutsal özelliğe sahip parçalar ölçülebilmektedir. Cihazlarımızla mikro ölçekli parçalardan büyük tonajlı gemi iskeletlerine kadar her boyutta parçanın ölçülebilmesi mümkündür. Cihazların taşınabilir ve oldukça hafif olmaları dolayısıyla parçanın cihaza taşınması gerekmez, parça neredeyse ölçüm orada yapılabilir. Bu durum bilhassa parçanın taşınmasının doğuracağı işçilik, zaman ve nakliye gibi ek maliyetleri ortadan kaldırır, zaman maliyetini düşürür ve üretim esnasındaki boyut kontrollerinin çok kısa sürede ve hızını etkilemeden yapabilmesini sağlar.
Ürünlerimiz taşınabilir koordinat ölçüm cihazlarının tüm avantajlarını barındırıyor. Esneklik, daha az organizasyon zamanı, gelişmiş hassasiyet, daha az kullanıcı etkisi, daha yüksek ölçüm verimi bunlar arasındadır. Cihazın tezgaha taşınabilmesiyle, tezgahın üretmeden geçireceği süre azalır, kapasite kullanımı artar. Sabit bir makinada ölçülecek parçanın tezgahtan sökülmesi o parçanın tekrar takılmasını imkansız kılar. Bu yüzden çöpe atacağınız bir parçayı üretmek için, enerji zaman ve iş gücü harcanmaktadır. Bunun yerine tezgah üzerinde ölçümün alınabilmesiyle tüm bu olumsuzlukları artıya çevirebilmek mümkün olup, FARO ile çalışmak işletmenin lehine sonuçlanır.

Ürünlerimizin kullanılabilmesi için özel havalandırmalı odalara ihtiyaç yoktur, böylece süreklilik arz eden bir maliyetten tasarruf edebiliyoruz. Patentli teknolojilerimizle, ölçüm sonuçlarına etki eden sıcaklık, basınç ve nem gibi faktörleri gerçek-zamanlı takip edebiliyor ve çalışma ortamında bu değerleri kompanze edebiliyoruz. Sabit makinalardaki gibi parçanın sadece görünen yüzeyini değil, içinden hatta altından da nokta alabiliyoruz. Bu anlamda FARO ürünlerinin verimliliğini bugün hiç bir cihaz yakalayamamaktadır.

Kullanıcı dostu, öğrenmesi kolay, Türkçe yazılımlarımız sayesinde ürünler kısa bir eğitim sonrasında operatör seviyesinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Eleman sirkülasyonu olan yerlerde, yeni operatörün adaptasyonu çok kısa süreli olabiliyor.
Donanımlarımızın açık mimarisi dolayısıyla dünya çapında yazılım ortaklarımızın ürünleriyle de kullanılabiliyor. Bu sayede, müşteri ihtiyaçlarının zaman içerisinde değiştiğini göz önüne alırsak uzun vadede yapılan yatırımdan maksimum fayda sağlanabilmesini garanti ediyoruz.

CMM’LER ARTIK DOKUNMADAN DA NOKTA TOPLAYABİLME KAPASİTESİNE SAHİPLER

Koordinat ölçme makinalarında en yeni teknolojik gelişmeler hangileri? 
Koordinat ölçüm makinalarındaki son teknoloji, özellikle cihazların dokunarak topladığı noktalara dokunmadan da nokta toplayabilme kapasitesinin eklenmesidir. Özellikle laser tarama dediğimiz yöntemle, parçaların üç boyutlu taranarak ölçüm analizlerinin yapılabilmesi, elde CAD datası varsa, ölçüm sonuçlarınızla CAD datanın karşılaştırma yapılabilmesi, CAD datası yoksa, bu taramanızdan CAD data üretilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

FARO ÜNİVERSİTESİ PROGRAMI BİLİNÇLENDİRİYOR

Sektörün en önemli sorunları nelerdir? Sektörün gelişiminin önündeki engelleri ve bu engelleri aşmak için sizin önerilerinizi öğrenebilir miyiz? 
Sektörün en önemli iki problemi vardır. Bunlardan birisi yetişmiş eleman teminidir. Bu anlamda biz FARO Üniversitesi adı altında yürüttüğümüz bir program ile müşterilerimizin eğitim eksiğini gideriyoruz. 90 günlük bir süreçte takip edilen bir prosedürle ürünümüzün ve yazılımın mutlak verimli bir şekilde kullanılmasını ve müşterimizin zaman kaybetmeden FARO ekipmanının kullanımından doğan katma değere ulaşılmasını garanti ediyoruz.

Sektörün ikinci problemi ise işletmelerimizde halen kalite yatırımı başlığında bu yatırımın hayata geçmesi sürecidir. İşletmelerin bu tarz yatırımlardan kaçınmaya çalışması, orta vadede ceplerinden belki daha fazla maliyetin çıkmasına sebep olmaktadır. Bilinçlenme seviyesini arttırmak için yoğun olarak, müşterilerimizle buluşuyor, onlar için ‘work-shop’ lar organize ediyoruz.

YÜKSEK DOÐRULUK ORANLARINA İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDE: FARO

Firmanızın faaliyet konusu ve hizmet verdiği başlıca sektörler neler?
FARO bilgisayar destekli ölçüm sistemleri ve yazılımları üretmektedir. Endüstriye özel yazılım çözümleriyle birlikte, FARO koordinat ölçüm sistemleri parçaların ve kompleks sistemlerin montaj ve üretim süreçlerinde doğrudan 3 boyutlu karşılaştırmalarına ve yüksek hassasiyetli 3B ölçümlerine olanak verir. FARO ölçüm sistemleri yüksek doğruluk oranlarına ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Örnek vermek gerekirse; bileşenler ve parçaların kontrolü, montajların kontrolü, üretim planlama ve envanter belgelemeden, tarihi mekan ve objelerin dijital olarak taranmasından, suç ve kaza mahallinin araştırılmasına kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Hizmet ettiğimiz başlıca endüstriler arasında havacılık, otomotiv, gemi inşa ve yan sanayileri, enerji, kimya, kalıp, makina ve imalat sanayileri bulunmaktadır. Üniversiteler, araştırma kurumları ve inşaat / mimarlık alanlarında da müşterilerimiz mevcuttur.
Dünyada 25.000’i aşan çözümümüz her gün bu müşterilerimize katma değer üretmektedir. Fortune 500 listesinin %60’ıyla uzun dönemli sözleşmelerimiz mevcut olup, ülkemizde de önemli üreticilerle çalışmaktayız.

Bazı referanslarımız;
Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, EADS Airbus, Snecma, Rolls Royce, GE Aerospace, Nordam, BAE, Dassault Aviation, Hughes Brothers, Fiat Avio, Heggemann,Vought, Raytheon, Sikorsky, Bell Helicopter, Eclipse Aviation, Goodrich, NASA, KAI, DaimlerChrysler, General Motors, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Porsche, Volkswagen, BMW, Opel, Jaguar, Lotus, Audi, Aston Martin, Renault, Fiat, Johnson Controls, Magna, Faurecia, Securit St. Gobain, Plastic Omnium, Lear Corporation, Delphi Automotive, Thyssen, Webasto, Eberspächer, VDO, Karman,  EDAG, Sommer Alibert, Contitech, Harley Davidson, Polaris, Bombardier, Xerox, Hewlett Packard, Mercury Marine, Amanda, Braun Corporation, Eastman Kodak, Miele, Steinway&Sons, Bulthaupt, Siemens Haushaltsgeräte, General Electric, Westinghouse, Southern California Edison, ABB Power Generation, Hydro Quebec, Siemens, Voith Hydro, Turbo Care, Potomac Electric,  Power Turbine Technology International, John Deere, Case Corporation, Caterpillar, Komatsu Dresser, Clark Industries, Ingersoll Rand, AGCO, HAY and Forage, Renault Agriculture, Volvo Construction Equipment, Alstom, Thermo King, Dennis Eagle, Evobus, Linde olarak verilebilir.

Gündeminizi öğrenebilir miyiz?
FARO kuruluşundan bu yana Kalite, Konmak, Endüstri, Intergeo fuarı gibi önemli fuarlara katılımda bulundu. Otomotiv ve makina endüstrisine yönelik workshop’lar düzenledi. Şu an önümüzdeki 6 ay içinde, otomotiv, gemicilik endüstrilerine ve üniversitelere yönelik, bu sektörlerde ölçüm cihazlarının tanıtılmasına dair etkinlikler planlanıyor. Workshoplarımıza katılımcılar ölçülmesini istedikleri parçalarla katılabiliyorlar. Etkinliklerde eğitimcilerimiz hem yazılım hem donanımlara ilişkin teknik bilgileri aktarmakta, bunun yanı sıra canlı uygulamalarla ürünlerin pratikte nasıl kullanıldığını ve ölçüm alındığını göstermektedirler.
Faro Türkiye olarak 2010 yılı içinde katılmayı planladığımız fuarlar arasında TATEF ve Otomotiv Yan Sanayi Fuarı bulunuyor. Fuar ve etkinliklerimiz sırasında çeşitli kampanyalar da düzenliyoruz. Şu anda hedefimiz, bayilikler ve iş ortaklıklarıyla Türkiye çapında daha yaygın hizmet verebilmek ve daha çok noktada ulaşılabilir olmaktır.

İleriye yönelik hedeflerinizi ve yeni projelerinizi öğrenebilir miyiz? 
İleriye yönelik hedeflerimizde, özellikle yakın pazarlarda bulunmayı arzu ediyoruz. FARO Türkiye ofisi, Avrupa genel merkeze bağlı olmasına rağmen, Avrupa Birliği dışındaki ilk yatırımdır. Türkiye üzerinden doğuya ve güneyimize açılabilmek son zamanlarda yürütülen ticari işbirlikleriyle değerlendirilebilecek potansiyelin artması anlamına da gelmektedir.


HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

CT sistemi ile parçayı kesmeden komple 3D görüntü ve ölçü kontrolü yapmak mümkün

Yüksek verim için belirli periyotlarda kalibrasyonları ve bakımları yapılmalı

CMM yatırımında büyük verim kazançları için...

 
 

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2010, 19:21
YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler