KOBİ’lerde Teknoloji Yatırımı

banner207

Bilim ve teknoloji olmadan üretim de olmaz. Küresel dünya piyasasında KOBİ’lerin rekabet edebilmeleri için değişen koşullara, tüketici beklenti ve tercihlerine göre ArGe temelli üretim yapmaları gerekiyor. Büyük işletmelere göre çevik bir yapıya sahip olmalarına rağmen KOBİ’ler Ar-Ge birikimleri ve bütçeleri bakımından zayıf bir durumdadırlar. Bundan dolayı da katma değerli ve dünya çapında rekabet edebilir seviyede üretim konusunda zorlanmaktadırlar.

KOBİ’lerdeki yönetim ve organizasyon, finansman ve dış ticaret sorunlarının yanı sıra en öenmli sorunlarından birisi de teknoloji ve Ar-Ge sorunudur. Varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet gücünü artırabilmeleri için yüksek teknolojili ürünler üretebilmeli ve ihracat yapabilmeleri gerekmektedir. Bunun yolu teknolojiye doğru yatırım yapmaktan geçiyor.

KOBİ’lerin doğru teknolojik yatırım yapamamaları ve teknolojiyi etkin kullanamamalarından dolayı gereken rekabet gücüne ulaşmaları gerçekleşemiyor. Yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarına rağmen bütçesinden ve vizyonundan ötürü eski teknolojiyi kullanmak ve verimsiz makinelerle üretim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum üretimin rekabet edebilir seviyesini düşük bir düzeyde tutmaktadır.

Doğru bir hedef belirleyip durum analizi yapmadan teknolojik altyapıyı tamamlamaya girişmek orta ve uzun vadeli sorunları oluşturmaktadır. Rakip firmanın yapacağı teknolojik yatırımları beklemek trenin kaçmasına neden olabilir. Ülkemizde bunun örnekleri geçmiş yıllarda çokça yaşandı. CNC makinelerin bilinçsizce satın alındığı ve sonra verimsiz kalındığı yılları unutmamak gerekiyor.  

Hülasa, bilgi olmadan, araştırma-geliştirme yaşanmadan, inovatif bakış açısı olgunlaşmadan işletmemizi sürdürülebilir hale getirmek ve rekabet gücünü artırmak zor gözüküyor.

KOBİ’lerin doğru teknoloji yatırımı yapmaları kaçınılmazdır. 

YORUM EKLE

Robot - Ana Sayfa

Dergiler
Partnerler