banner1322
x

KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm

Geçen sayımızda Dijital Türkiye yol haritasının detaylarından bahsetmiştik. Ülkemiz dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi kararını yıllar öncesinden verdi. Bu kararın ilk aşaması e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında ele alındı ve bürokratik işlemler dahil olmak üzere vatandaşın devletle olan iş-işlemlerinin birçoğu elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Bugün e-devlet kapısı ile onlarca iş-işlem hızlı, kolay, güvenilir ve cevap alınır düzeyde yapılmaya devam ediyor. Ekonomik getirisi de bir başka büyük kazanım. Bu proje sayesinde bütün iş-işlemler elektronik ortam üzerinden yapılmaya devam ederken başka bir gelişme daha yaşandı. Bu gelişme hem süreçlerin yeniden yapılanmasına ve iyileştirilmesine hem de düşünsel olarak dijital bakış açısının oluşmasına neden oldu. 

Özellikle ikinci kazanım çok önemliydi. Eğer düşünsel olarak dijital dönüşüme hazır olunmazsa yapılanların kalıcılığı veya geliştirilmesi mümkün olmaz. Bu dönüşüme büyük işletmeler yıllar öncesinden başladılar. Süreçleri doğru yürüterek sonuçlarını aldılar ve işi kurumsallaştırdılar. Onların birikim ve tecrübelerinden faydalanmak gerekiyor. Konuyla ilgili devlet ve özel sektörün üzerinde çalıştığı çalışmalar hala devam ediyor.  

Asıl KOBİ’lerin bu işin içerisine girmeleri gerekiyor. KOBİ’ler bu dönüşümde önemli bir paya sahip olmanın yanı sıra stratejik bir kazanımı da beraberinde getirebilirler. Çeşitli sektörlerde başarılı dönüşümü yaşayan KOBİ’ler çarpan etkisi gibi yaygınlaşabilir ve Sanayide Dijital Dönüşüm hedefine ulaşmaya katkı sağlayabilirler.
Birçok mevzuat çalışması, hibe-teşvik mekanizması, yaşanan teknolojik gelişmeler KOBİ’lerde de bu sürecin başlaması gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak bazı sorunlar dolayısıyla KOBİ’ler hala istenilen düzeyde dönüşüm çalışması yapamıyor. Ekonomik sıkıntılar, kurumsal strateji eksiklikleri, başarılı model işletmelerin azlığı ve konuyla ilgili insan kaynağı sorunları bu süreci oldukça zor duruma getiriyor. 

KOBİ’lerde dijital dönüşümün yaşanması için öncelikle düşünsel dönüşümün gerçekleşmesi önemli. İnanmadan, kazanımları ve hedefleri kurgulamadan böyle bir sürecin içine girilemez. Sadece düşünsel dönüşüm tabii ki yeterli değil. Ancak gerek bir koşul ve başlangıç için gerekli. Sonrasında süreç yönetimlerinin de dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. 

Bir bütün olarak işletme hem düşünsel hem de yönetimsel olarak bu işe odaklanmalıdır. Birinci ve ikinci adımların hemen akabinde teknolojik dönüşüm yatırımları yapılmalıdır. Teknoloji yatırımları oldukça zor işlerdir. Bu iş doğru analizle doğru kararla başlar ve doğru yönetmeye kadar gider. Böylece işletmeler, süreçlerini yeniden gözden geçirebilir ve dijitalleşme yol haritalarını oluşturabilirler. 

Sanayide de dijital dönüşümü yaşayan bir Dijital Türkiye, niçin olmasın…

YORUM EKLE
Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını