Tüm Kullanımlar için Tek Bir Ürün

Tüm Kullanımlar için Tek Bir Ürün

Tüm Kullanımlar için Tek Bir Ürün
Satınalma Zirvesi

İmalathanelerde güvenilir performans veren çok yönlü kesici uçlarayoğun bir talep vardır. Kendilerine has özellikleri sayesinde evrensel olarakkullanım gören kesici uç kaliteleri üretim işlemlerini verimli hale getirmekteve birçok uygulamayı kapsamaktadır.

 

Sandvik Coromant'ın yeni GC3330 kalitesi, tüm yaygın döküm demirfrezeleme yöntemlerine uygundur ve tek bir kalite ile emniyet ve performanstalepleri arasında iyi bir denge sağlar. GC3330, insansız işlemler için deuygundur.

 

DAİMA UYGUN

Her operatörşu soruya aşinadır: Bu özel işleme durumu için doğru kalite nedir? Farklı türdemalzemeler kesen kişiler de bu sorunun sık sık yanıt bulması gerektiğinibilmektedirler. Tüm dünyada kesici takımlar, takımlama çözümleri ve talaşlıimalat sektörü tedariğinde lider bir kuruluş olan Sandvik Coromant, döküm demirfrezelemedeki bu sorunu çözmek için yeni GC3330 kalitesini geliştirdi. Bukalitenin en büyük artılarından birisi çok yönlülüğüdür. İmalathaneler, sadecefarklı uygulamalarla kalmayıp, farklı işleme koşullarında da aynı kaliteyi vedolayısıyla aynı kesici ucu kullanabilmektedir. GC3330, gri döküm demir vesfero döküm frezelemeye olduğu gibi kuru ve ıslak işleme uygulamaları ve kabave ince işleme operasyonlarına da uygundur. GC3330 yüzey, kenar, profil, kanalaçma ve yüksek ilerleme frezeleme için çok sayıda frezeleme kesicisi olarakmevcuttur. Yeni GC3330 kesici ucun çok yönlülüğü ve performansının ardındayatan temel itici güç, malzeme kesimine gelen bir yeniliktir: Gelişmiş InveioTMteknolojisi.

 

TEKNOLOJİNİN PERDE ARKASI

Performansıkanıtlanmış bir kaplama malzemesi olan alüminyum, kesici uç ile malzemearasında çok etkili bir bariyer görevi görür. Kimyasal olarak inerttir ve ısıliletkenliği düşük olduğu için krater aşınmasına karşı dirençlidir. Şimdiyekadar kullanılan konvansiyonel alüminyum kaplamalarda rastlantısal kristaloryantasyonu mevcuttur. Yeni GC3330 freze kalitesinde ise kontrollü koşullardaüretilen tek yönlü kristal oryantasyonlu CVD alüminyum kaplamasıkullanılmaktadır. Üst yüzeye hizalanan kristaller yüksek aşınma direncisağlayarak proses güvenilirliğini yükselterek daha iyi ve öngörülebilir birtakım ömrü sağlar.

Inveioteknolojisi, kesici kenar yapısının daha kontrollü ve optimize edilmiş olmasınısağlar. Alüminyum kristalleri aynı yönde hizalandığında elde edilen sonuçlardanbirisi gelişmiş özelliklerle daha güçlü ve daha eşit bir kaplama yapısıdır. Buda kesme bölgesinde oluşan kuvvet ve sıcaklıklara karşı daha iyi dirençanlamına gelir. Kesme bölgesine bakan farklı kristallerin yoğun şekildesıkıştırılması sayesinde kristallerin yüzeyindeki ısının yayılması kolaylaşır.Hızlı ısı yayılımı kesici kenarının krater aşınması ve abrazyon direnciniyükseltir ve yüksek proses güvenilirliğiyle daha uzun kesim süreleri sağlar.

 

ETKİLİ UYGULAMA

ISO Kuygulamaları için çok yönlü bir kalite olan GC3330, Inveio kaplama teknolojisiile uygulamada mükemmel sonuçlar vererek rakip çözümlerin önüne geçmiştir. Gridöküm demir krank kutusunda yüzey frezeleme işleminin parçası olarak CoroMill®365 freze sistemiyle yapılan kaba işlemede (DIN GG-25, MC kodu K2.1.C.UT), hemtakım ömrü hem de tamamlanan parça sayısı rakip ürüne kıyasla yüzde 40 daha iyisonuçlanmıştır. Mazak yatay Nexus 6800-II işleme merkezinde, kesme hızı vc= 345 m/dk, diş başına ilerleme hızı ft = 0.38 mm/t ve eksenel kesmederinliği ap = 1.5 mm ve radyal kesme genişliği ae = 106mm ile kuru işleme yapılmıştır.

CoroMill 365yüzey frezeleme sistemiyle sfero döküm malzemede (MC kodu K3.1.C.UT) yapılanıslak işlemede bile iki pasoda (kaba ve ince işleme) takım ömrü 20'den 100dakikaya çıkarılabilmiştir. 200 m/dk kesme hızı ve 0.3 mm/t diş başına ilerlemeile yapılan kaba işlemede ve 220 mm/dk ve 0.2 mm/t diş başına ilerleme ileyapılan ince işlemede yüzde 400'lük artış elde edilmiştir.

 

EN YÜKSEK BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAR

Stabil performansve öngörülebilir aşınma, bu özellikler yeni Sandvik Coromant GC3330 frezekalitesinin günümüz üretim sektörlerindeki ve özellikle otomotiv ve genel makinamühendisliği alanlarındaki yüksek beklentileri karşılamasını sağlamaktadır.Tekrarlanabilir performans, tezgahların maksimum kapasitede kullanılırken kısasürede yüksek kesme hızlarına ulaşılacağı anlamına gelir. GC3330 tezgahın arızasüresini de en aza indirerek güvenli, insansız kesme işlemleri için en iyikoşulları sağlar ve giderek daha da önemli hale gelen otomasyon üretimintemelini oluşturur.

 

SANDVIKCOROMANT HAKKINDA

SandvikCoromant, talaşlı imalat sanayisine yönelik kesici takımların, takımçözümlerinin ve imalat bilgisinin dünya çapında lider tedarikçisidir. Araştırmave geliştirmeye yapmış olduğu kapsamlı yatırımlarla talaşlı imalata eşsizyenilikler kazandırmış ve müşterileri ile birlikte yeni verimlilik standartlarıoluşturmuştur. Bu kazanımları, dünyanın belli başlı otomotiv, havacılık veenerji imalatçıları ile birlikte çalışarak sağlamaktadır. 8 bin 500 çalışanıyladünyanın 130 ülkesinde sizlerle birliktedir. Sandvik global endüstriyelgrubunun bir parçası olan Sandvik Talaşlı İmalat Çözümleri'nin bir iş koludur.  

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2016, 14:03
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler