Yeni getirilen kanunla yapımı devam eden metrolar Ulaştırma Bakanlığına bağlandı

METROLAR ARTIK ULAŞTIRMADA

Yeni getirilen kanunla yapımı devam eden metrolar Ulaştırma Bakanlığına bağlandıAK Parti milletvektillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle, ``devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, ruhsat süresini geçmemek üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilmesi`` hükmü tasarıdan çıkarıldı. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin; baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmayacağına ilişkin düzenlemeden de vazgeçildi. 

Tasarının bugün kabul edilen maddelerine göre; savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf tesisleri, baraj, gölet, sokak hayvanları barınağı ve mezarlıklar ile devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin devlet ormanları üzerinde bulunmasında kamu yararı olması halinde, bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilecek. 

Turizm izinleri dışındaki izinlere konu tesislerin, izin sahibince 3. kişilere kiralanması halinde, orman sayılan alana ilişkin kira bedelinin yüzde 50`si Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına izin sahibi tarafından yatırılacak. 
     
DUBLE YOLLARA YENİ HIZ SINIRI
Bölünmüş yollarda hız sınırı 110 km olarak belirlendi. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 km, otoyollarda ise 120 km olarak uygulanmaya devam edecek. 
     
TASARIYA EKLENEN YENİ MADDELER
Tasarıya önergelerle eklenen yeni maddelere göre, Bakanlar Kurulunca yapımına karar verilen ve yapımı tamamlanan şehir içi raylı ulaştırma sistemleri ile metrolar, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa, mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri, Hazine müsteşarlığının görüşü alınarak düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilebilecek. 

Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar tüm brüt gelirlerini, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen hesaba aktaracak. Bu hasılatın protokol ile tespit edilen oranı esas alınarak belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Hazine Müsteşarlığı hesabına aktarılacak. Söz konusu oranı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. 

Devralan kuruluşun belediyeye bağlı idaresinin veya belediyenin, sermayesinin yüzde 50`sinden fazlasına sahip olduğu şirket olması ve herhangi bir sebeple faaliyetlerini sonlandırması halinde, bu madde kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler, ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılacak. 

Böylece, bazı belediyeler tarafından yapımına başlanan ancak bitirilemeyen metro ve benzeri raylı sistemlerin yapımının Ulaştırma Bakanlığınca tamamlanması amaçlanıyor. 
     
YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIÐINDAKİ CEZALAR
Yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili cezalar da yeniden düzenlendi. Buna göre, taşıma sınırı üzerinde yolcu alanlara, taşıdığı fazla yolcu başına 60 lira; trafik güvenliğini tehlikeye sokacak tarzda yükleme yapanlara, araçtaki yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleyenlere, eşyaları araçta sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yükleyenlere, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak, trafik işaretlerini örtecek şekilde yükleme yapanlara, çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartları ve tedbirleri yerine getirmeden araçları çekenlere 125 TL ceza uygulanacak. 

Tehlikeli ve zararlı maddeleri izin almadan taşıyanlara, taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen ve taşıyanlara 250 TL, yükleri azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleyenlere, gabari dışı yük yükleyenlere, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 500 TL, gabari dışı yük gönderenlere 1000 TL ceza verilecek. 
     
SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME
Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personele, Bakanlık döner sermaye gelirlerinden, en yüksek devlet memur aylığının ek gösterge dahil yüzde 200`ünü geçmemek üzere kadro unvanı, görev ve sorumluluğu, çalışma şartları dikkate alınarak ek ödeme yapılacak. 

Büyükşehir belediyelerinin, bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yapımı devam eden şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro projeleri Bakanlıkça devir alınacak. Devir işlemleri protokoller ile yapılacak.

Tüm inşaat haberleri için -tıklayın-

Tüm aktüel haberler için -tıklayın-

Tüm son dakika haberleri için -tıklayın-
 

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2010, 13:30
YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler