BUHAR KAZANI İLK KEZ MATLI YEM FABRİKASI’NDA!

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Bosch Termoteknoloji, Matlı Yem Fabrikası’na Universal Buhar Kazanı CSB’nin Türkiye’deki ilk kurulumunu gerçekleştirdi.

BUHAR KAZANI İLK KEZ MATLI YEM FABRİKASI’NDA!
Robot Zirvesi

Bosch Termoteknoloji, endüstriyel çözümleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli projelerde yer almaya ve geniş ürün gamıyla müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam edi-yor. Son olarak 150 yıllık endüstriyel kazan teknolojisi tecrübesiyle Bosch Termoteknoloji, Ankara Polatlı’da yer alan Matlı Yem Fabrikası’na yüksek verimli sistem kurulumu gerçekleştirildi. Türki-ye’nin sayılı yem, gıda ve tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma ve hammadde ticareti alanlarında faaliyet gösteren Matlı Yem tesislerine 2020 yılında Bosch Universal Buhar Kazanı CSB’nin ilk dev-reye alması yapıldı. Bosch Termoteknik, iş ortağı Bursa ticari bayisi Meta Teknoloji’yle birlikte yü-rüttüğü projenin sistem kurulumunu da yaparak yoğuşma ekonomizörü sayesinde tesis işletme-sinden önemli verim elde etti.

ÇEVRE VE ENERJİ KAYNAKLARININ KORUNMASI İÇİN EN VERİMLİ SİSTEMLER

Günümüzde, küresel ısınma ve enerji kaynaklarının azalmasıyla yüksek verimli sistemler kurma hedefi daha da ön plana çıkıyor. Bosch Termoteknoloji Endüstriyel Sistem profesyonelleri; bu kap-samda tüm paydaşları, planlamacıları ve saha mühendisleri ile birlikte uygulamacı firmalarına sunduğu buhar kazanları, ısı geri kazanım ekipmanları, otomasyon ve yenilebilir enerji sistem en-tegrasyonlarıyla çevreyi ve değerli kaynakları koruduklarının altını çiziyor.  

YORUM EKLE

Sensörmatik

İmmergas

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını