ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNÜN ODAK NOKTASI “VERİMLİLİK”

ELDER, Elektrik Sektörü Dağıtım ve Perakende Tarafı Enerji Verimliliği Faaliyetleri Arama Toplantısı düzenledi. Türkiye’deki elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin enerji verimliliğine olan katkıları değerlendirildi. 

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNÜN ODAK NOKTASI “VERİMLİLİK”
Endüstri 40 Zirvesi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Koordinatörlüğünde HASAT-2 Ar-Ge Projesi yürütülüyor. Proje kapsamındaki “Elektrik Sektörü Dağıtım ve Perakende Tarafı Enerji Verimliliği Faaliyetleri Arama Toplantısı” düzenlendi. Toplantı, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaları ele almak amacıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarını, ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar ve Enerji Verimliliği Derneği  ve ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can yaptı. 

ELEKTRİK TÜKETİLDİĞİ YERDE ÜRETİLMELİ 

ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti. “HASAT-2 Projesi, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na referans olarak başladı.  Bu proje, EPDK’nın Ar-Ge fonuyla, 15 elektrik dağıtım şirketinin dünya trendlerine ve enerjinin geleceğine bakarak oluşturuldu. Son beş yıl içerisinde Türkiye’nin 185 milyar dolarlık enerji ithalatı faturası bulunuyor. İhracatımıza baktığımızda ise 165-170 milyar dolar civarında olduğu görülüyor. Günümüzün en önemli kriterlerden biri enerjinin tüketilen yerde üretilmesidir. Bu doğrultuda, HASAT-2 Projesinin içinde elektrik dağıtım şirketlerine düşen yükümlülükler bulunuyor. Ayrıca tüm paydaşların projeye katkı sunması  bize referans oluyor.” dedi.

ŞEBEKE ETKİLEŞİMİ ARTIYOR

ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can, toplantıda görüşlerini şu sözlerle dile getirdi. “Koronavirüs salgını nedeniyle enerji değişimi ve dönüşümü hız kazandı. Üreten tüketicilerin varlığı, elektrikli araçların yaygınlaşması gibi gelişmeler dağıtım şirketlerinin modellerini çeşitlendirdi. Bu süreçte iletim şebekesi ve dağıtım şebekesi etkileşimi arttı. Değişimin öncüleri arasında ise değişken yenilenebilir enerji santralleri için ileri tahmin sistemleri, depolama teknolojileri, sanal santraller, akıllı şarj sistemleri ve blok zincir gibi birtakım modeller yer aldı. Enerji verimliliğine yönelik atılan önemli adımlar sayesinde ise hem enerji maliyetlerinin yükünün azaltılmasında hem de enerji arz güvenliğinin sağlanması konusunda etkili oldu.” dedi.
 

YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını