Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Bizel'in iş gündemi...

"Çok daha nitelikli,eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısı oluşacak. Tüm bu gelişmelere hazır olmak için gençlerin yenilikleri takip etmeleri ve çok donanımlı olmaları gerekiyor ”

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Bizel'in iş gündemi...
Endütri 4.0

Mitsubishi Electric,eğitime destek projesi kapsamında üniversitelerde yeni endüstri evresini anlattı. 

MitsubishiElectric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri birimi olarak, Türkiye’detümleşik otomasyon içine entegre edilmiş robot teknolojisi konusunusahiplenmeyi hedeflediklerini ifade eden Tolga Bizel, eğitime destek projesikapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. En son 9 Eylül Üniversitesiile “Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi” kurulmasınailişkin ön protokol imzaladıklarını aktaran Bizel, Doğuş Üniversitesiişbirliğiyle de aynı merkezi kurduklarını, Bursa Teknik Üniversitesi DoğaBilimleri Mimarlık Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Robot Eğitim Merkezi’neçok amaçlı bir robot hibe ettiklerini ve Karadeniz Teknik ÜniversitesiOtomasyon Laboratuvarı’na ürün desteğinde bulunduklarını belirtti.

YORUM EKLE

Robot Yatırımları

Endüstri 4.0 Zirvesi

Dergiler
Partnerler