banner772
x

Endüstri 4.0’ın Ana Başarı Faktörü: Finansal Yönetim

Endüstri 4.0 teknolojilerine ilişkin motivatörler karşımıza her yerde çıkarken finansal yönetimi konusunda neredeyse hiçbir yol göstericiye rastlanmamakta. Bu ortamda rekabet avantajı haliyle sermaye yatırımları yönetimi bilen firmalara gitmekte. Almanya’daki bir araştırma konuyu çok net ortaya koyuyor; doğru finansal kontrollü yatırımlar ortalama yedi yılda kara geçerken beceriksizlerde süre 11 yıla çıkmakta. Üstelik bunların varyansı da daha yüksek! İkinci bir husus da ilk kategorideki firmalar proje kaçırmazken ötekiler fırsatları göremiyor!   
 • • •
Endüstri 4.0 yatırım kararları için net şimdiki değer, geri ödeme dönemi, iç verim oranı gibi klasik finansal modeller işe yaramıyor. Bunun nedeni faydanın parasal karşılığının hassas biçimde istenmesine karşın bunun mümkün olamaması. Fayda da, operasyon giderleri de geleceğe yönelik olduğundan belirsizlik içeriyor. Kaldı ki değerlendirmenin yapıldığı andaki varsayımlar sonradan tersine de dönebilmekte. Bu nedenle de Endüstri 4.0 yatırımlarında “reel opsiyonlar analizi” (real options analysis) yöntemi kullanılıyor. 
 • • •
Reel opsiyonlar analizi yatırımları klasik anlayışın statik çerçevesi ile değil, dinamik anlayışla ele alır. Reel kelimesi yöntemin finansal bir enstrümanı kast etmeyip somut bir tercihi/fırsatı belirtmesi nedeniyle kullanılmıştır. Klasik yöntemler projeyi baştan kabul ya da ret ederken reel opsiyonlar analizi opsiyonu açık tutar (opsiyon projenin devamı, terki, beklemeye alınması, değiştirilmesi olabilir). Opsiyon zorunluluk anlamına gelmediğinden hem risk azaltılmış, hem fırsat yakalama olasılığı arttırılmış olur. Bu sayede bu analiz doğru zamanı yakalamayı, büyüme fırsatı çıkarsa değerlendirmeyi, alternatif maliyetleri dikkate almayı ve görünür nakit akışı düşük olan ama gerçekte faydalı projeleri ortaya çıkarmayı sağlar. 

Finansal yetkinlik olmaksızın Endüstri 4.0 projelerinden emin olunamaz!

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler