banner1322
x

TÜSİAD, dönüşümün ekonomiye ve istihdama etkilerini değerlendirdi

Dijital dönüşümün ekonomiye faydasını ve istihdama etkilerini değerlendiren TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır, üretimin ihtiyaç duyduğu işgücü yetkinliklerini geliştirmenin yolunun eğitimden geçtiğinin altını çizdi.

TÜSİAD, dönüşümün ekonomiye ve istihdama etkilerini değerlendirdi
Endüstri 40 Zirvesi

Dijitalleşmenin ekonomiye faydasını ve istihdama etkilerini değerlendiren TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır, dijital dönüşüm ile gelen sofistike üretimin ihtiyaç duyduğu işgücü yetkinliklerini geliştirmenin yolunun eğitim-öğretimden geçtiğinin altını çizdi.

Balkır, şöyle konuştu: "Sanayinin dijital dönüşümü, ülkelerin ve şirketlerin ekonomik performansları ve küresel rekabetçilikleri üzerinde son derece önemli etkilere sahiptir. Diğer yandan, Covid-19 sürecinde önemi artan Dördüncü Sanayi Devrimi olgusunu ve getirdiği paradigma değişimini salt sektörel ve ekonomik perspektiften analiz etmek de yeterli olmayacaktır. İş yapış şekillerinde radikal değişiklikler gördüğümüz Endüstri 4.0’ı anlamak için iki farklı noktadan bakmak gerekiyor. Biri, mevcut çalışanların bu dönüşüme uyumu, diğeri de yeni jenerasyonun bu dönüşümün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olması. Bu iki farklı profili iyice analiz etmeden değişen istihdam koşullarına etkili bir şekilde uyum sağlamak mümkün olmayacaktır. Sanayinin dijital dönüşümünün beraberinde getirdiği sofistike üretimin ihtiyaç duyduğu işgücü yetkinliklerini geliştirmek için okul öncesi dönemden başlayarak eğitim içeriğinin ve hangi araçlarla yapılacağının belirlenmesi kritik önemdedir. Giderek önem kazanan yaratıcılık ve duygusal zeka gibi yeteneklerin nasıl geliştirileceğinin planlanması ve eğitim sistemlerine entegre edilmesi gerekiyor." 

"EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI KİLİT ÖNEM TAŞIYOR"

Eğitim ve öğretimin önemine dikkat çeken Balkır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut işgücü açısından duruma bakıldığında ise, kas gücünden beyin gücüne olan bu dönüşümün gerekleri kadar dönemsel ihtiyaçları ve işgücü üzerindeki riskleri de dikkate alan tedbirler elzemdir. Sanayide dijital dönüşüm ile özellikle üretim, kalite ve bakım fonksiyonlarında otomasyona sahip sistemlerin artığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, dijitalleşme ve otomasyonun nitelikli ara seviye insan kaynağının kapasitelerini başka işlerde değerlendirmeye fırsat sağlayacağı da gözden kaçırılmamalıdır. Dijital dönüşüm ile üretimin bir noktasında faaliyet gösteren ara elemanlar üretime müdahale ederek sürecin bir parçası olabiliyor. Dijitalleşmenin ekonomi üzerindeki faydasının maksimum seviyeye çekilmesi ve istihdam üzerinde olumlu etkilerin daha güçlü oluşması için ortaya çıkacak yeni iş kolları ve iş yapma modellerine çalışanların ayak uydurmasını sağlayacak eğitim ve öğretim programları kilit önemde olacaktır. Bu itibarla mesleki eğitimlerin ve yaşam boyu öğrenim kültürünün geliştirilmesi, işgücünün ihtiyacı olacak ve/veya sektörler bazında değer yaratan ek yetkinliklerin kazandırılmasının, uzun vadeli eğitim programlarının bir parçası olması gerekiyor."

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 13:15
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını