banner1322
x

ÇETİN: İNOVASYON STANDARDI... OKSİMORON BİR DURUM

İnovasyon Yönetimi Danışmanı Müjgan Çetin, ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler-Tanımlar standardını Türkçeye kazandırmak için üç aydır çalıştıklarını açıkladı.

ÇETİN: İNOVASYON STANDARDI... OKSİMORON BİR DURUM
Endüstrideara

İnovasyon Yönetimi Danışmanı Müjgan Çetin, MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite üyesi olan, inovasyon yönetimi alanında gönüllü uzmanlar ve KalDer gönüllüleri ile birlikte, ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler-Tanımlar standartını Türkçemize kazandırmak için üç aydır çalıştıklarını açıkladı.

Oksimoron bir dil sanatıdır, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanarak, anlamı kuvvetlendirmek için veya edebî sanat yapmak amacıyla kullanılır…. Birbiriyle çelişen iki sıfatı, bir varlığı betimlemede kullanırız ve karşı tarafta şaşırtıcı bir etki yaratmaya çalışırız….

‘Orijinal kopya, Sessizliğin sesi, Gerçek yalanlar, Sessizce haykırmak, Tarafsız taraftar, Tadımlık ziyafet, Paylaşılmış yalnızlık, Yaşayan ölü, Özel halk otobüsü, Sabit değişken, vb’ gibi birbiriyle çelişen zıt iki kelimeyi kullanarak, anlamı büyütürüz…. Gerçekten bu dil sanatı güzel vurgu yapıyor ve dikkat çekiyor.

İnovasyon yönetimi alanında 2014 yılından itibaren Türkiye Delegesi olarak, içerisinde yer aldığım uluslararası çalışmaları anlatır iken, benim amacım; dikkat çekmekten çok, kalıcı ve sürdürülebilir bir İnovasyon yönetim sisteminin önemine vurgu yapmaktı…. İş dünyasında ve zaman zaman akademi dünyasında da inovasyon teriminin yanlış tanımlanmasına ve toplumsal algıya vurgu yapmaktı…. 

Bu yanlışlık; inovasyon’u; farklı, sıra dışı, hiçbir şeye benzemeyen, zihni sinir ürün olarak tanımlıyordu… Halen, yaratıcılık diyenler olduğu gibi, ticarileşen teknolojik ürün diye tanımlayanlar da var… Tabi dolayısıyla, bana soruyorlar. ‘Nasıl yani, standartlaştırdığın zaman bütün bu özellikler yok oluyor. İnovasyon standartlaştırılır mı?’  

2019 ve 2020 itibariyle Dünya’da bu uluslararası referans dokümanlar ISO-56000-2-3-4 İnovasyon yönetimi serisi olarak TSE tarafından da yayınlandı. İngilizce bilenler hemen alıp okuyabilirler. İngilizce bilmeyenler için ise bir çalışma başlattık. MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite üyesi olan, inovasyon yönetimi alanında gönüllü uzman arkadaşlarım ve KalDer gönüllüleri ile birlikte, ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler-Tanımlar standartını güzel Türkçemize kazandırmak için üç aydır çalışıyoruz. Bu yıl bitmeden TSE Teknik Komisyonu onayına sunacağız. Bu temel doküman yayınlandığında; hem akademi hem de iş dünyasında ‘Bence İnovasyon…..‘ diye başlayan cümleleri artık duymayacağız. ISO-56000:2020 İnovasyon yönetimi terim ve tanımlar standartının, güzel Türkçemize kazandırılmasıyla ve sizlere ulaşmasıyla; öncelikle inovasyon ne değildir? sorusuna cevap bulabileceksiniz.

İNOVASYON; sadece; 
•    Herkesi şaşırtan, hayran bırakan sadece bir teknolojik bir ürün değildir.
•    Ar-ge veya ür-ge çalışmaları sonucu değildir.
•    Tek seferlik, rastlantısal ortaya çıkan bir ürün değildir.
•    Teknolojik uygulama değildir.
•    Yaratıcılık faaliyeti sonucu üretilmiş harika havalı fikirler ve uygulamalar değildir.
•    Patenti alınmış buluş (invent) sonucu elde edilmiş bir ürün değildir.
•    Kaizen, PDCA-PUKÖ vb sürekli iyileştirme çalışması değildir.

Bu İnovasyon terim ve termolojisine, iş ve akademi dünyası uyum sağlarken, gönüllü arkadaşlarımızla, ülkemizde de yayınlanan aşağıdaki standartların güzel Türkçemize kazandırılması için çalışmaya devam edeceğiz.  Bu standartlar çok önemli uluslararası referans dokümanlar olarak; sürdürülebilir İnovasyon başarısı gerçekleştirmek ve kurumsal İnovasyon yönetim sistemi kurmak isteyen kamu, özel, STK kuruluşlarına yol gösteriyor. İngilizce bilenlerin hemen temin etmelerini öneriyorum. 

•    ISO 56000, inovasyon yönetiminde kullanılan kelime dağarcığını ve terminolojiyi tanımlar. Aynı zamanda inovasyonun arkasındaki temel ilkeleri de açıklar.
•    ISO 56002, KOBİ’ler de dahil tüm kuruluşlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik sağlar.
•    ISO 56003, inovasyonu gerçekleştirmek için harici (dış) paydaşlar ile yapılacak işbirliklerinin yönetilmesi ile ilgili metodolojiler ve stratejiler sunar.
•    ISO / TR 56004, İnovasyon Yönetimi Değerlemesinin uygulanmasının neden faydalı olduğu, iyi bir İnovasyon Yönetim Değerlemesinden neler bekleyebileceğiniz, bunu nasıl gerçekleştireceğiniz ve değerleme sonuçlarına göre hareket etme konusunda rehberlik sağlar.

Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite üyesi arkadaşlarımla birlikte; sadece tercüme çalışmasını yapmıyoruz.  İnovasyon yönetimi alanında önemli olan aşağıdaki standartların da yazımına katılarak, gururla ülkemizi temsil ediyoruz. 

•    ISO 56005- İnovasyon yönetimi – Fikri haklar yönetimi standartı: Fikri Mülkiyetin (IP) etkili yönetimi, inovasyon sürecini güçlendiren ve destekleyen en önemli anahtar olduğunu temel alarak, IP yönetimi ile ilgili stratejik ve operasyonel seviyelerde öneriler sunar.
•    ISO 56006-İnovasyon yönetimi – Stratejik iş zekası yönetimi standartı: Organizasyon içindeki vizyon, misyon ve inovasyon faaliyetlerini etkileyen kararlara destek olmak amacı ile Stratejik Zekanın nasıl uygulanacağı konusunda, üst yönetime ve süreç liderlerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
•    ISO 56007, İnovasyon fikirleri yönetim sistemi standartı: Bir organizasyonun hayatta kalabilmesi ve büyümesi için yeni fikirlerin üretilmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu standart, fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve projelendirilmesi ile ilgili yönergeler sağlamaktadır. 
•    ISO 56008, İnovasyon yönetimi metod ve teknikler standartı: Bir organizasyondaki inovasyon operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için gerekli ölçümlerin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve daha çok iyileştirilmesi için rehberlik edebilecek olan bu standart, ISO 56002 inovasyon yönetim sistemi standardını tamamlayıcı niteliktedir.

Kurumsal inovasyon yönetimi bir maratondur. Uzun solukluluk ve dayanıklılık gerektirir. Biz bu oksimorun durumu tekrarlayarak, kurumsal inovasyon yönetimi için İNOVASYON STANDARTLARINI yazmaya, yayınlamaya devam edeceğiz.


 

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 19:41
YORUM EKLE

Huawei

Proven

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını