4. Sanayi Devrimi ile Endüstride Dijitalleşme

4. Sanayi Devrimi ile Endüstride Dijitalleşme

4. Sanayi Devrimi ile Endüstride Dijitalleşme
Endüstrideara

Siemens PLM Software Türkiye Distribütörü olan Boğaziçi Yazılım, globalleşen dünyanın gerisinde kalmak istemeyen firmalara Endüstri 4.0 ile dördüncü sanayi devrimini yakalama imkanı sunan çözümlerle öncülük ediyor.

Dünyada endüstri devrimi 4 aşamada gerçekleşti. 16. ve 17. yüzyılda özellikle kimya ve astronomi gibi bilimlerin gelişmesi, teknolojik gelişmeleri tetiklemiş. Birinci Endüstri Devrimi olarak bilinen buhar makinasının icadı ile ekonomide ve günlük yaşantıda büyük değişiklikler görülmüş. Büyük ölçüde insan ve hayvan gücüne dayalı olan ekonomik yapı makinalaşma ile birlikte sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda büyük değişiklikler yaşanmaya başlanmış.

20.yüzyılın başlarında, petrol tabanlı içten yanmalı motorların kullanımı ile 2. Endüstri devrimi tetiklenmiş oldu. Seri üretim ve fabrikaların elektrikle çalışır hale gelmesi ile birlikte taşımacılık ve iletişimde de büyük gelişmeler yaşandı. Özellikle İngiltere'de daha sonrada Avrupa'da etkin olan 1. Endüstri Devrimi'nden sonra 2. Endüstri Devrimi, Amerika ve Japonya'da hızla yaygınlaşarak dünyada pek çok bölgeyi etkisi altına aldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, elektronik, bilgi ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgisayar kullanımı ve otomasyon hızla gelişmeye başladı. 1970'lerden günümüze kadar olan dönemde de 3. Endüstri Devrimi hakim oldu. Bu dönemde üretimde sayısallaşma yaşandı. Özellikle mikroelektrik, fiberoptik gibi teknolojiler üretimi tamamen değiştirdi, ticaret ve endüstri globalleşti.

3. Endüstri Devrimi'nin etkisi altındaki dünyada tüketimin artması, kaynakların hızla tükenmesi, çevresel kaygılar ülkeleri sürdürülebilir, verimli ve etkin çalışma yöntemleri aramaya yöneltti. Siberfiziksel sistemler, internet kullanımı ve nesnelerin interneti (IoT – Internet of Things) 4. Endüstri Devrimi'ni başlattı.

Endüstri 4.0, ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki bütün değer zincirinin organizasyon ve yönetiminde yeni bir seviye olan Dördüncü Endüstri Devrimi’ni tanımlar. Endüstri 4.0, fikir aşamasından başlayarak ürün geliştirme ve üretim sürecinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri dönüşümünü de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içerir.

Endüstri 4.0 kavramının temeli; endüstriyel üretimde ilgili tüm birimlerin birbiriyle haberleşmesine, bütün verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmesine, bu veriler sayesinde optimum katma değerin sağlanmasına dayanıyor. Bu noktada devreye giren Internet of Things (IoT) kavramı internet kullanımı ile her şeyin her yerden kontrol edilebilir ve yönetilebilir olduğu, böylelikle çok karmaşık ürünlerin kavramsal tasarımdan üretime kadar hızla devreye alındığı, simülasyonlarla sanal olarak ürünün ve üretimin gerçekleştirilebildiği akıllı fabrikalar konuşulmaya başlandı.

ÜRETİMDE DİJİTALLEŞME  VE ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR? 

Siemens, Endüstri 4.0’a giden yolu “Digital Enterprise” olarak belirler. Bir endüstriyel işletme düşünün ki, fabrikasındaki her şey tam otomasyon sistemiyle yönetilip, IOT (Internet of Things) yani nesnelerin interneti yoluyla birbiriyle kesintisiz iletişim kurabiliyor; makineler, kendi aralarında ve insanlarla etkileşimli olarak çalışıyor, bütün verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabiliyor. Devrim de tam bu noktada başlıyor.

Bu noktada devreye giren Internet of Things (IoT) kavramı internet kullanımı ile her şeyin her yerden kontrol edilebilir ve yönetilebilir olduğu, böylelikle çok karmaşık ürünlerin kavramsal tasarımdan üretime kadar hızla devreye alındığı, simülasyonlarla sanal olarak ürünün ve üretimin gerçekleştirilebildiği, ürünün ve üretim kaynaklarının performanslarının hızla analiz edilebildiği akıllı fabrikalar söz konusu oluyor.

DİGİTAL ENTERPRİSE OLARAK İSİMLENDİRİLEN AKILLI FABRİKALARDA 3 ANA HEDEF BULUNUYOR:

-Ürünlerin pazara sunma sürelerini kısaltmak,

-Global pazarlara ve ürün çeşitliliğine hizmet edecek çalışma esnekliğini yakalamak,

-Enerji ve kaynak verimliliğini yakalamak.

Bu amaca ulaşmak sadece bir noktaya mesela sadece fabrikanın otomasyonuna odaklanmakla olmuyor. Hedefe ulaşmak için önerilen bütün değer zinciri üzerindeki her süreci dijitalleştirerek topyekün iyileştirmeyi sağlamak. Bu noktada değer zinciri üzerindeki süreçleri birleştiren, ürün, üretim ve üretim kaynaklarının sanal ikizlerini oluşturan PLM sitemlerine çok iş düşüyor. PLM denildiği zaman ürünün kavramsal tasarım aşamasından başlayarak ömrü boyunca bütün süreçlerinin yönetilmesinden bahsediyoruz. Kavramsal tasarım, ürün tasarımı, ürün simülasyonları, ürünün üretilebilirliği, üretim yönetimi, üretim simülasyonları, üretimin gerçekleşmesi, performans analizleri gibi ilerleyen bir süreç mevcuttur. 

Çok karmaşık ürünlerin kavramsal tasarımdan üretime kadar hızla devreye alındığı, simülasyonlarla sanal olarak ürünün ve üretimin gerçekleştirilebildiği akıllı fabrikaların konuşulduğu bugünlerde proses ve ürün simülasyonları, prototiplerin sanal ortamlarda oluşturulması, sanal ortamda üretim proseslerinin simülasyonları, robot proses ve simülasyonları gibi çözümler, bir fabrika ya da üretim hattının, makinelerin daha fiziksel olarak ortada yokken sanal olarak devriye alınması, fabrika ve lojistik operasyon simülasyonları gibi işlerin hepsi Digital Enterprise yaklaşımı içinde ele alınmaktadır. 

DEVRİMİ YAKALAMA İMKANI

Siemens PLM Software Türkiye Distribütörü olan Boğaziçi Yazılım, globalleşen dünyanın gerisinde kalmak istemeyen firmalara Endüstri 4.0 ile dördüncü sanayi devrimini yakalama imkanı sunan çözümlerle öncülük ediyor. Boğaziçi Yazılım, Siemens’in Digital Enterprise çözümleri içinde örneğin NX ile CAD tasarım, CAM imalat, CAE simülasyon çözümleri sunuyor, bu çözümlerle bir ürünün başlangıcından itibaren sanal ortamda simülasyonla canlandırma aşamasına kadar tüm gereksinimlerinin karşılanabilirken, bir adım sonrasında ise tasarlanan ürünün üretilebilirliğinin, kontrollerin ve yönetiminin ele alınabildiği imalat çözümleri sunan Tecnomatix ürün ailesi ile Üretim Prosesleri Tasarımı, Montaj Simülasyonu ve Robotik Simülasyon devreye giriyor. Bütün bu yapıyı, yönetimini, data yönetimini ve iş akışını sağlayan kısım Teamcenter çözümleri içinde mevcut.

1991 yılından bu yana üretim sektöründe çözümler sağlayan Boğaziçi Yazılım, Endüstri 4.0 konusunda da Türkiye Distribütörü olduğu Siemens’in ilgili tüm birimleri ile iş birliği yaparak toplam çözüm sunuyor. 

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2018, 13:31
YORUM EKLE

Novexx - Ana Sayfa

Çizgi

Dergiler