Elektrikte müşterilere tarife seçeneği

ELEKTRİKTE TARİFE DÖNEMİ

Elektrikte müşterilere tarife seçeneği
Robot Yatırımları

 

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman, elektronik sayaçlarda bütün zaman aralıklarıyla ilgili bilgilerin olduğunu, müşterinin profilinin oluşturulabildiğini belirterek, piyasanın serbestleşmesinden sonra müşterilere telefon şirketleri gibi tarife seçenekleri sunabileceklerini söyledi.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Ceo’su Yetik Kadri Mert, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin faaliyetlerini ve 2010-2011 yılı hedeflerini aktarmak üzere basın toplantısını düzenledi
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman, dünyada elektrik talebinin artışının yüzde 2’ler civarında olmasına karşın Türkiye’de son 10 seneye bakıldığında bu oranın yüzde 7-8’ler civarında olduğunu kaydetti. Oransal olarak elektrik talebi en hızlı artan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Hakman, bunun Türkiye ekonomisinin hızla gelişmesinden, nüfusu artmasından ve Türkiye’nin kentleşmesinden kaynaklandığını ifade etti.

DİÐER DAÐITIM ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRMELERİNİ TAKİP EDİYORUZ

2007 yılında Avrupa`nın önde gelen elektrik şirketlerinden biri olan Verbund’un Enerjisa’ya yüzde 50 oranında katıldığını anımsatan Hakman, şöyle devam etti:
“Enerjisa Grubu, dikey entegrasyona dayalı bir yapıda büyüyerek Türkiye elektrik pazarının lideri olmayı ve 2015 yılında minimum 5 bin MW kurulu gücü ile elektrik piyasasında yüzde 10 pazar payına ve 6 milyonu aşkın müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda yürüyen mühendislik, inşaat ve finansman çalışmaları devam eden 4 bin MW’lık bir portföye sahibiz. Enerjisa’nın büyüme sürecine ivme kazandıran diğer önemli kilometre taşı ise yaklaşık 3 milyon müşteriye sahip Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2009 yılının Ocak ayında tamamlanan devri oldu. Enerjisa Grubu’nun iş hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayan Başkent EDAŞ, Enerjisa Grubu’nun dağıtım ve perakendecilik alanındaki 6 milyon müşteri portföyü hedefinin yarısını oluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda diğer dağıtım şirketlerinin özelleştirmelerini de takip ediyoruz. Stratejik olarak hedeflenen müşteri portföyüne ulaştıracak 2. dağıtım bölgesine de hakim olacağız.”

100 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Ceo’su Yetik Kadri Mert, “abone” yerine “müşteri” odaklı hizmet anlayışı benimsediklerini belirterek, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin devrinden bu yana yapılan yatırım miktarının 100 milyon TL olduğuna dikkat çekti. Alt yapı projeleri hakkında bilgi veren Mert, tüm hizmet bölgelerini kapsayan 5, 10 ve 20 yıllık Master Planı hazırladıklarını söyledi.

BAKIM ÇALIŞMALARI 17 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Planlı Bakım Projesini de hayata geçirdiklerini dile getiren Mert, 1 Nisan’dan başlayan bakım çalışmalarının 17 Eylül’e kadar devam edeceğinin altını çizdi. Şu anda yüzde bölgenin 30’unu elden geçirdiklerini kaydeden Mert, Teknik Standartları Yükseltme, Aydınlatma, Coğrafi Bilgi Sistemi, Harita Tabanlı Şebeke Yönetimi, SCADA, İş Gücü Yönetimi, Arıza ve Bakım İşlemlerinin Standartlaştırılması, Proje Hazırlama Yazılımı gibi projelerinin olduğunu kaydetti.

YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETEN MÜŞTERİLERİN SAYACI OTOMATİK OKUNACAK

Otomatik Sayaç Okuma Projesinin de olduğunu belirten Mert, yüksek tüketimli müşterileri tesis edilecek sayaçların uzaktan okunması projesi ile bu noktalara ait tüketim verilerinin raporlanacağını söyledi. Mert, “Sayaç kalibrasyonu Projesi ile de damga süresini 10 yılı dolduran elektrik sayaçlarının kalibrasyonu konusunda müşterileri bilgilendireceğiz. Sanayi Bakanlığı tarafından konulan temrin tarihi 30 Haziran 2011 olan bu çalışmanın süresinin uzatılması için Sanayi Bakanlığı’na ve işleyişle ilgili diğer kurumlarla ilettiğimiz talebimize ilişkin yazışmalar devam ediyor” diye konuştu.

KALİBRASYON KONUSUNDA MÜŞTERİLERİ UYARACAÐIZ

Toplantının ardından Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Hakman ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Ceo’su Yetik Kadri Mert gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sanayi Bakanlığı’nın 10 yılını doldurmuş ölçü aletleri ile ilgili mevzuat çıkardığını anımsatan Mert, sayaçların kaliprasyonunu bir tek Sanayi Bakanlığı’nın yaptığını kaydetti. Bu konu ile ilgili müşterileri uyarmanın önemli olduğunu ifade eden Mert, 1990 yılından sonra sayaçların mülkiyetlerinin abonelerde olduğunu söyledi. Sayaç mülkiyetlerinin dağıtım şirketlerine ait olmasını istediklerini dile getiren Mert, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mevzuatla ilgili çalışma yaptığını vurguladı. Mert, sayaçların kalibrasyonu yapılmaması durumunda elektrik kesintisi yapabilecekleri, kaliprasyon yapma süresinin Haziran 2011’de sona erdiği konusunda kullanıcıları uyardı.
Şirketin yükümlülüğünün zamanı gelen sayaçlarla ilgili müşterileri uyarmak olduğunu dile getiren Hakman, daha sonra ise müşterinin talebi üzerine sayaçları yerinden söküp Sanayi Bakanlığı’nın kalibrasyonuna götürüp, kalibre edilmiş sayacı yerine takmak olduğunu anlattı. Hakman, Bakanlığın fatura ettiği bedeli ise müşteriye ilettiklerini söyledi.

EVLERDEN UZAKTAN OKUMAK ŞU AŞAMADA ÖNCELİÐİMİZ DEÐİL

Evlerde uzaktan okumanın şu aşamada öncelik olmadığını vurgulayan Hakman, “Elektronik sayacın müşteri açısından yararı olabilir. Üç zamanlı, terimli tarifeye geçerse, tüketimini elektriğin ucuz olduğu saatlere kaydırırsa ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Biz elektronik sayaçlarda hangi saatlerde ne kadar elektrik tükettiğini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla enerji planlamasını buna göre yapıyoruz. Elektronik sayaç enerji planlamamızı daha doğru yapabilmemizi, hizmet kalitemizi artırmamızı ve daha verimli çalışmamızı sağlayacak” dedi.

İLERİKİ ZAMANLARDA TARİFE SEÇENEKLERİ SUNULABİLİR

Elektronik sayaçlarda bütün zaman aralıklarıyla ilgili bilgiler olduğunu anımsatan Hakman, “Profili gördüğümüz için aynı Türk Telekom, mobil telefon şirketleri gibi piyasa serbestleştiğinde diyeceğiz ki ‘siz tarifeleri şu şekildeki pakete çevirirseniz şöyle bir tasarruf sağlayabilirsiniz’. Bu bilgileri müşteriye verebilmek gerekiyor” dedi.

NÜKLEER SANTRALDE ORTAKLIK TALEBİ GELMESİ DURUMUNDA BUNU DEÐERLENDİREBİLİRİZ

Kamu ile olumlu diyaloglar içinde olduklarını vurgulayan Hakman, kamuyla ilgili borç sıkıntısı yaşamadıklarını, borçların yönetilebilir olduğunu söyledi. Nükleer santral ile ilgili bir soru üzerine Hakman, nükleerde bir ortak arayışı olması ve bu konuda bir talep gelmesi halinde bunun değerlendirilebileceğini belirterek, neyin ne olduğunu bilmedikleri için şu aşamada talep geliştirmeyeceklerini söyledi.
4 dağıtım bölgesinin daha özelleştirileceğinin hatırlatılması üzerine Hakman, Boğaziçi ve Gediz Dağıtım Bölgesinde olduklarını kaydetti. Dağıtım bölgesinde 6 milyon müşteriyi mutlaka yakalamak istediklerini dile getiren Hakman, “Eğer bu bölgeleri almak için kendimizin hesapladığı değerden daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalırsak, almayız. Makul olan çerçeve içinde almak için bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

BÜTÜN PROJELERDE 8 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR OLACAK

Eleman alımında Sabancı Enerji Grubu olarak bakıldığında üretim projelerinde yeni yatırım projeleri başladıkça yeni bir istihdam yarattıklarını belirten Hakman, bunların doğrudan doğruya kendi kadroda olmadığını, daha çok müteahhitlerin kadrolarında olduğunu söyledi. Bandırma şantiyesinde 2 bin kişi çalıştığını anlatan Hakman, buna benzer yeni projeler devreye girdikçe sağlanan istihdamın sürekli olarak arttığını ifade etti. Başkent hariç bütün projelerde 7-8 bin kişinin çalışıyor olacağını vurgulayan Hakman, şu anda ise projeler kapsamında 3 bin kişinin çalıştığını dile getirdi.

GAZ İTHALATI, TİCARETİ VE DEPOLAMASINDA FIRSATLAR GÖRÜYORUZ

Sabancı olarak, gaz ithalatı, gaz ticareti, gaz depolaması gibi alanlarda bir takım fırsatlar gördüklerini kaydeden Hakman, fırsatları değerlendirmek için arayışlarının sürdüğünü söyledi. Hakman, Sabancı olarak kendi başına gaz dağıtımının hedefleri olmadığını sözlerine ekledi. (ANKA)

Tüm elektrik haberlerini okumak için `tık`layın

Tüm enerji haberleri için -tıklayın-

Son dakika haberleri için -tıklayın-

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2010, 17:30
YORUM EKLE

Solaredge

Robot Zirvesi

Dergiler
Partnerler