Dijital Türkiye

banner207

Ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki çalışmalar eskilere dayanıyor. İlk kurumsal bilgi toplumu çalışma stratejisi ve eylem planı e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile başladı. e-Dönüşüm Türkiye Projesi; çeşitli kurum-kuruluşlar tarafından yürütülen bilgi toplumu çalışmalarının koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi için yeni bir kurumsal yapının oluşturulması maksadıyla 2003 yılında bir Başbakanlık Genelgesi ile oluşturuldu. Bu işin sahipliği o dönemki DPT Müsteşarlığı idi. Hatta konuyla ilgili iş-işlemleri yürütmek üzere Müsteşarlık bünyesinde Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı yapılandırıldı.

Projenin başlıca hedefi, kamu kurum ve kuruluşlarının daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunabilmeleri için katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş-işlem süreçlerine sahip bir sistem altyapısı geliştirilmesiydi. Bunun için proje bileşenleri ilgili kamu kurumlarına verildi ve çeşitli çalışma grupları oluşturuldu. Değişik yıllarda ana stratejiye yönelik eylem planları hayata geçirildi. 

Böylece ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki altyapı ve farkındalık faaliyetleri özel sektörün katkısıyla da belli bir seviyeye ulaştı. Genç, dinamik ve teknolojiye adaptasyonu kolay olan bir toplum sosyolojisiyle bilgi toplumu olma yolunda bu şekilde adımlar atılmış oldu. 

Şöyle ki Türkiye, projenin başlatıldığı 2003 yılında Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (Networked Readiness) sıralamasında 102 ülke arasında 3,32 puanla 56’ncı sırada iken 2016 yılında 139 ülke arasında 4,4 puanla 48’inci sıraya yükseldi. 

Bilgi toplumu olma çalışmaları artık yeni bir boyut kazandı. Bir taraftan Endüstri 4.0 yaklaşımı ile üretimde dijital dönüşüm faaliyetleri diğer taraftan Toplum 5.0 kavramı ile toplumun ve ekonominin dijital dönüşümü çalışmaları bütün dünyada yeni paradigmalar oluşturmaya devam ediyor. Dünya Ekonomik Formu bilgilerine göre 2016 yılı itibariyle küresel bazda dijital dönüşümün toplumsal ve ekonomik katma değerinin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemiz bu gelişmelerden haberdar ve durumun ıskalanmaması gerektiğinin farkında. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası” hazırlandı. Bu yol haritası ile kamu-özel sektör hep birlikte kurumsal kaliteyi artırmak için dijital dönüşümü sağlayıcı hem düşünsel hem de fiziksel altyapının kurgulanması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda; nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, doğru teknolojik ve veri iletişim yatırımlarıyla teknolojik altyapının güçlendirilmesi, ulusal tedarikçilerin desteklenmesi, kullanıcıların dijital dönüşüme yönlendirilmesi ve bütün bu süreçlerin kurumsal yönetişiminin geliştirilmesi çalışmalarına hız verildi.

Yapılan çalışmalarla uluslararası rekabet gücüne sahip, üretimde ve yönetimde dijital dönüşümü olması gerektiği gibi geliştiren, böylece toplumsal ve ekonomik faydalı dönüşümü yaşayan bir Dijital Türkiye niçin olmasın…
 

YORUM EKLE

Trex - Ana Sayfa

Dergiler
Partnerler