Dijital Dönüşümün Amacı

Adı her yerde anılmakta olan dijitalleşme en erken proses endüstrisine girmiştir. Dağıtık kontrol sistemleri, transmiterler ve kablosuz iletişim ağlarının kullanımı proses endüstrisinin hükmettiği sürekli üretim tesislerinde başladı. Operasyonel teknoloji (OT) dediğimiz bu bileşenler büyük ölçekli fabrikalara verimlilik, kalite, emniyet ve hızlılık getirmekteler.  

• • •

İlerlemeler dijital yapının içeriğine operasyonel teknolojilerin yanı sıra enformasyon(el) teknolojileri (IT) dahil etti. Adı üstünde bu teknolojiler enformasyon üreten, verileri faydalı hale dönüştüren araçlar. Bu araçlarla daha fazla veri toplamak ve verilerden anlam çıkartmak kastediliyor. OT kullanan günümüzün proses endüstrisinde yalnızca sahada kontrol fonksiyonu için kullanılan transmiterlerden veri alınıyor. Bu sayede set değerlerinden uzaklaşmayı anlamak ve erken uyarılarla verimsizlik ve emniyetsizlik sorunlarının önüne geçilebiliyor. Ancak çağdaş dijital dönüşümün başarılabilmesi sadece kontrol için değil, enformasyon üretme amaçlı sensör kullanmayı zorunlu kılıyor. Devamında veriler üzerinde madencilik yapılarak içerdikleri cevherler ortaya çıkartılıyor. Böylelikle yıpranmalar, performans düşüşleri, kalitesizlikler, enerji kaçakları keşfedilebilecek.

• • •

Ancak büyük fayda prosesin ampirik formülünün çıkartılması ile sağlanacak. Ürünü gösteren kimyasal formülden farklı olarak ampirik formül prosesi tanımlıyor. Ampirik formülü keşfedilmiş bir tesiste hem sistem verimliliğine, hem ürün kalitesine hassas müdahaleler yapılabiliyor. Ampirik formüller OT ile IT’nin birlikte kullanılması ile bulunabiliyor…

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler