banner734
x

Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Dijital dönüşüm yeni teknolojiler ile şirket içi uzmanlığın bileşiminden oluşur. Uzmanlar yeni teknolojileri verilerin analiz ve sentezinde kullanarak yapılması gereken eylemleri belirler. Her dijital dönüşüm verilerin stratejik öneminin kavranması ile başlar. Ne kadar çok veri toplanır, verilerden doğru anlam çıkartma ne kadar hızlı olursa dönüşüm de o kadar başarılı olur. Gelişmeler dört alanda somutlaşır; gerçek zamanlı operasyonel enformasyon, tarihsel operasyonel enformasyon, kestirimci enformasyon ve çözüm öneren enformasyon. 
* * *
Gerçek zamanlı operasyonel enformasyon, ekipmanların ve faaliyetlerin durum yönetiminin yapılmasına hizmet eder. Örneğin bir panel bir döner ekipmanın titreşim frekansını göstererek davranışının an be an izlenmesine, müdahale gerekirse hızla yapılmasına yardımcı olur. 
Tarihsel operasyonel enformasyon, orta ve uzun vadeli hareketleri göstererek geçmişi anlamaya katkıda bulunur. Örneğin yukarıdaki döner ekipmanın titreşim trendi incelenerek arızaların kök nedenleri keşfedilebilir. 

Kestirimci enformasyon, sorgulamaya dönük çalışmadır. Önceki iki aşamanın verileri ve gerekirse dışsal veriler de entegre edilerek geleceğe ilişkin öngörüler geliştirilir; döner ekipman bakım yapmadan daha ne kadar çalışmaya devam edebilir…

Çözüm öneren enformasyon, ekipman ve operasyonların yaşam çevrimlerinin optimizasyonu için gerekenleri gösterir. Bunun için sistem içinde senaryo üretebilecek yapılar ve kapalı çevrim algoritmalar bulunur. Örneğin “müşteri siparişi-üretim planı-beklenen arıza zamanı” dikkate alınarak ideal bakım çizelgesi otomatik üretilir. 
* * *
Dijital dönüşüm verilerden anlam çıkarmayı öğrenme yolculuğudur.

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler