Ar-Ge Olmadan Olmaz…

banner207

Büyük ve güçlü olmak için bilim ve teknolojiyi önemsemek ve üretim yapmak gerekiyor. Günden güne rekabet şartları zorlaşıyor. Zorlaşan şartlarda öne çıkan unsur, bilgi. Bilgiyi üretmek, teknolojiye dönüştürmek ve katma değeri yüksek sürdürülebilir üretim sistemini kurmak kaçınılmaz. Çünkü bilim ve teknoloji olmadan üretim olamayacağı belli. Bu çağda inovatif ürün geliştirmenin ve pazar payını artırmanın araştırma-geliştirme dışında bir yöntemi mevcut değil. Ekonomisi güçlü olan ülkeleri güçlü kılan en önemli etkenlerden birisi de Ar-Ge’ye verilen değerdir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile endüstrisi desteklenen ülkeler her zaman rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır. Bunun için doğru politika oluşturup uygulamaya dönüştürmek en gerçekçi yaklaşım. Ar-Ge için devletin, özel sektörün ve üniversitelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. 

Ar-Ge önemli bir iştir; sabır ve ciddiyet gerektiriyor. Bu konuda topyekûn seferberliğe ihtiyaç var. Bunun farkındayız. Şöyle ki; Ülkemizin 2023 ve benzeri hedeflerinde araştırma-geliştirmeye verilen değer hep ön planda tutulmuştur. Ülke olarak hedefimiz genellikle; teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması olmuştur. Bu kapsamda birçok hibe ve destek mekanizması geliştirilmiştir. En anlamlı desteklerden birisi de 5746 sayılı Kanunun temel amaçları arasında yer alan hususlardır.  
Kanun kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri sayısı neredeyse 950’lere yaklaştı. Bu kapsamda destek verilen personel sayısı 50 bine ulaştı. Hem merkez hem de Ar-Ge personelindeki artış haliyle patent ve marka tescil başvurularındaki canlanmayı beraberinde getirdi. Patent sayısı 20 bine, marka tescil başvuru sayısı ise 107 bine ulaştı. 

Konunun önemi ve farkındalığının artırılması amacından dolayı ST Dergilerinin son sayılarında birçok Ar-Ge merkezi emektarının görüşlerinin yer aldığı araştırma dosyaları yayınlandı. Dosyalarda; merkezlerin kurulma süreçleri, kurulma ve işletilmesine yönelik sorunlar, firma ve ülke bazlı kazanımlar, denetleme ve geliştirmeyle ilgili yorumlar gibi önemli hususlara parmak basıldı. 

Endüstri 4.0 yaklaşımının her alanı etkilediği bu dönemde endüstrimiz Ar-Ge merkezleriyle dolu hale gelsin. Ar-Ge kültürü oluşsun. Yetişmiş ve yetkin insan kaynağımız çoğalsın. Araştırma ve araştırmacılar önermli olsun. Üretim, istihdam ve ihracat konuşulsun. Gelişme ve kalkınma gündemde kalsın. 

Yolunuz Ar-Ge’den ayrılmasın…
 

YORUM EKLE

Satel - Ana Sayfa

Dergiler
Partnerler